Πρόσκληση της ΔΗΜ.Τ.Ο. σε συζήτηση με θέμα ¨Σχέδιο δράσης για την Ισότητα & την οικογένεια”