𝚮𝛍έ𝛒𝛂 𝚶𝛅𝛈𝛄𝛊𝛔𝛍𝛐ύ, 𝟓-𝟔 𝚴𝛐𝛆𝛍𝛃𝛒ί𝛐𝛖 “𝚱ά𝛎𝛆 𝛕𝛐𝛎 𝚶𝛅𝛈𝛄𝛊𝛔𝛍ό 𝛆𝛊𝛋ό𝛎𝛂” 𝚭𝛚𝛄𝛒𝛂𝛗ί𝛇𝛐𝛖𝛍𝛆 𝛔𝛕𝛈𝛎 𝛑ό𝛌𝛈 𝛍𝛂ς!


—-

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.