Βόλος | Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο Κ.Ε.Δ.Ε. – Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 (Δείτε -live)

Βόλος | Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο Κ.Ε.Δ.Ε. – Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022