Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ των ΠΑΙΣΔΑΠ στις 22/11

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην οδό Λ. Μεσογείων 417, στις 22.11.2022 ημέρα  και ώρα 18:00, για τα κάτωθι θέματα:

 1. Διαγραφές βρεφών & νηπίων σχολικού έτους 2022-23.
 2. Λήψη απόφασης για εγγραφή και επανεγγραφή βρεφών για το σχολικό έτος 2022- 2023 (6η φάση).
 3. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 5870/31.12.2021 αιτήματος γονέα για απαλλαγή κόστους χρήσης Σχολικού Λεωφορείου σχολικού έτους 2021-2022.
 4. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2312/16.6.2022 αιτήματος γονέα για επιστροφή μέρους τροφείων για χρονικό διάστημα που το νηπιακό τμήμα του Β΄ Βρεφονηπιακού σταθμού παρέμεινε κλειστό.
 5. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2348/17.6.2022 αιτήματος γονέα για επιστροφή μέρους τροφείων για χρονικό διάστημα που το νηπιακό τμήμα του Β΄ Βρεφονηπιακού σταθμού παρέμεινε κλειστό.
 6. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2660/22.6.2022 αιτήματος γονέα για επιστροφή μέρους τροφείων για χρονικό διάστημα που το νηπιακό τμήμα του Β΄ Βρεφονηπιακού σταθμού παρέμεινε κλειστό.
 7. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2661/22.6.2022 αιτήματος γονέα για επιστροφή μέρους τροφείων για χρονικό διάστημα που το νηπιακό τμήμα του Β΄ Βρεφονηπιακού σταθμού παρέμεινε κλειστό.
 8. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 3042/29.7.2022 αιτήματος γονέα για επιστροφή μέρους τροφείων που καταβλήθηκε εκ παραδρομής.
 9. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 3387/19.9.2022 αιτήματος γονέα για διαγραφή οφειλής σχολικού έτους 2019-2020.
 10. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 3406/21.9.2022 αιτήματος γονέα για απαλλαγή κόστους χρήσης Σχολικού Λεωφορείου σχολικού έτους 2022-2023.
 11. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 3619/5.10.2022 αιτήματος γονέα για απαλλαγή και επιστροφή τροφείων Σεπτεμβρίου και Α ΄δεκαπενθήμερου Οκτωβρίου2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΩΝ ΠΑΙΣΔΑΠ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

—-

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.