Οικονομική Επιτροπή & Επιτροπή Ποιότητα Ζωής στις 21&22/12

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 21-12-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 με θέματα:

 1. Κατάρτιση σχεδίου της 14ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους  2022».
 2. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2022 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
 3. Παράταση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου και της διάρκειας  σύμβασης  με τίτλο  «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021».
 1. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 17.077,91€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους.
 2. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ».
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
 4. Αποχαρακτηρισμός  εσόδων.
 5. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Δηµοσίων συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2023, σύµφωνα µε το άρθρο 221, Ν. 4412/16.
 6. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 4.825,77€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου,που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 22-12-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μ.μ. με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό κατάλληλων κοινόχρηστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση σε αυτούς εγκεκριμένων διαφημιστικών πλαισίων καθώς και την τοποθέτηση στεγάστρων με διαφημιστικά πλαίσια.
 2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Θ…… 4, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ.
 3. Λήψη απόφασης για την μεταφορά τέρματος της λεωφορειακής γραμμής 421.
 4. Λήψη απόφασης για την ρύθμιση της στάσης/στάθμευσης επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη.

—-
Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.