Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ στις 17/5

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 17.05.2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19.00  με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Π.Ε. Πευκάκια (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη θέσπισης του νέου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Δάβαρη).
 3. Έγκριση της υπ΄ αριθμ.14/2023  απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης περί της «1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου΄΄» (εισήγηση: Πρόεδρος ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ κ. Ι. Δερματάς).
 4. Έγκριση της υπ΄ αριθμ.2/2023  απόφασης Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης περί της «Κατάρτισης – έγκρισης στοχοθεσίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, οικονομικού έτους 2023» (εισήγηση: Πρόεδρος ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ κ. Ι. Δερματάς).
 5. Έγκριση της υπ΄ αριθμ.37/2023 απόφασης Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ περί της «1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2023 των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΙΣΔΑΠ κ. Ν. Παναγόπουλος).
 6. Έγκριση της υπ΄ αριθμ.48/2023 απόφασης Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ, Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΙΣΔΑΠ κ. Ν. Παναγόπουλος).
 7. Έγκριση της υπ΄ αριθμ.34/2023 απόφασης Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ περί της «3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΄΄Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής΄΄ οικονομικού έτους 2023» (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ κ. Σ. Παπασπύρος).
 8. Έγκριση της υπ΄ αριθμ.35/2023 απόφασης Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ κ. Σ. Παπασπύρος).
 9. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 36/2023 απόφασης Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ κ. Σ. Παπασπύρος).
 10. Έγκριση υψομετρικής μελέτης της οδού Εστίας (πεζόδρομος) στην περιοχή «Πευκάκια» του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους προστίμου για την τοποθέτηση αυθαίρετης διαφημιστικής πινακίδας» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 12.  Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση έκθεσης βιβλίου στην πλατεία Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος  κ. Ι. Αργυρός)
 13. Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 100 ν.3852/2010) μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΜΟΝ. ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για την υλοποίηση της διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης και της εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για την πράξη: «Ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων  και Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης, στον Δήμο Αγίας Παρασκευής» της Πρόσκλησης ΑΤ04, του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς). 

—-
Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.