Στό “Όραμα για την Αγία Παρασκευή ” ο Κακούνης Δημήτριος

Κακούνης  Δημήτριος

Κάτοικος της Αγίας Παρασκευής από το  1996

Υπάλληλος  στην Τεχνική Υπηρεσία  ΣΤΑΣΥ

Αντιπρόεδρος Συλλόγου εργαζομένων στο ΤΡΑΜ (Σ.Ε.Τ.)

Πρόεδρος εξελεγκτικής επιτροπής Πανελλήνιας Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας Σοδηροδρόμων. Π.Ο.Σ.

Ασχολήθηκε πολλά χρόνια με το γονεικό κίνημα .Διετέλεσε πρόεδρος του συλλόγου γονέων 3ου Γυμνασίου και 3ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής

Παντρεμένος με την κυρία Μιχαλοπούλου Παρασκευή Καθηγήτρια αγγλικών είναι  ιδιοκτήτρια δύο  φροντιστηρίων  Αγγλικών  Αγία Παρασκευή και Μαρούσι και έχουν δύο παιδιά φοιτητές  τον Αναστάση – Απόστολο, και Αλέξανδρο  Κωνσταντίνο.