Εκπαιδευτικοί του 1ου ΓΕΛ σε πρόγραμμα ERASMUS για την σχολική εκπαίδευση (Όσλο)

ERASMUS+/Δράση KA1 τομέα σχολικής εκπαίδευσης

Συμμετοχή εκπαιδευτικών του 1ου ΓΕΛ Αγ. Παρασκευής στα σεμινάρια με θέμα: α) «Διαδραστική διδασκαλία – Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Υπαίθριες Δραστηριότητες, Νέα Τεχνολογία», και β) «Αποτελεσματική διαχείριση της τάξης», 7.8.23 – 11.8.23 στο Όσλο της Νορβηγίας

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο 1ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής, επιθυμούν να βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών μάθησης που προσφέρουν και να αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό τα σύγχρονα διαθέσιμα εργαλεία και τις νέες μεθόδους, που θα βοηθήσουν στον εκσυγχρονισμό του σχολείου και στην τόνωση της ευρωπαϊκής του διάστασης.

Συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά σεμινάρια ERASMUS+/Δράση ΚΑ1 του τομέα σχολικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί ως ακολούθως:

α) “Interactive Teaching – Educational games, Outdoor activities, New Technology”, -«Διαδραστική διδασκαλία – Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Υπαίθριες Δραστηριότητες, Νέα Τεχνολογία».

Με στόχο τη δημιουργία κινήτρων για ενεργό μάθηση και αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την απόκτηση γενικών γνώσεων που θα τους φανούν χρήσιμες στην μετάβαση τους στην ενηλικίωση, οι εκπαιδευτικοί κα Ασημίνα Ταράτσα κλ. ΠΕ88.01 Γεωπόνων και Μαρία Μπότσαρη κλ. ΠΕ03 Μαθηματικών, παρακολούθησαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+/ Δράση ΚΑ1 του τομέα σχολικής εκπαίδευσης, το σεμινάριο με θέμα : “Interactive Teaching – Educational games, Outdoor activities, New Technology”, -«Διαδραστική διδασκαλία – Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Υπαίθριες Δραστηριότητες, Νέα Τεχνολογία», 7.8.23 – 11.8.23 στο Οσλο της Νορβηγίας.

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην προώθηση νέων διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας, ενσωματώνοντας ηλεκτρονικά και μη παιχνίδια, υπαίθριες δραστηριότητες και εργαλεία WEB 2.0 στην εκπαίδευση, με βασικό στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης.

Αναλυτικά οι εισηγήσεις και δραστηριότητες του σεμιναρίου ήταν οι ακόλουθες :

– 5ημερη παρακολούθηση συνεδριών εργασίας

– ανάπτυξη διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας

– χρήση εργαλείων WEB 2.0 για εκπαιδευτικούς (quizlet for teachers, lyricstraining, quizizz, Socrative, plickers, wordwall, kahoot, goosechase, quiver.app, ChatGPT)

– διαδραστικές δραστηριότητες, συζητήσεις, εργαστήρια και ανταλλαγή ιδεών σε πολυεθνικές ομαδικές δραστηριότητες.

– συμμετοχή σε εκπαιδευτικές υπαίθριες δραστηριότητες (επισκέψεις σε μουσεία, βιβλιοθήκες, ιστορικά μέρη σε συνδυασμό με ψηφιακή εφαρμογή/application)

– ευρωπαϊκή συνάντηση – πολιτιστική ανταλλαγή ανάμεσα στους συμμετέχοντες από διάφορα ευρωπαϊκά κράτη.

Εκτιμάται ότι η διδασκαλία με σύγχρονους τρόπους είναι καλύτερα προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντά των μαθητών, κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον τους και διευρύνει τους ορίζοντες τους.  Παράλληλα, η επαφή των εκπαιδευτικών με συναδέλφους από σχολεία του εξωτερικού η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας συμβάλλει στη διεθνοποίηση του σχολείου.

β) “Effective classroom management – Αποτελεσματική διαχείριση της τάξης”

Η σχολική τάξη δεν αποτελεί μια απλή συνάθροιση ατόμων, αλλά ένα κοινωνικό σύστημα με ιδιαίτερη διάρθρωση. Η επικοινωνία αποτελεί βασικό συστατικό λειτουργίας του σχολείου και συνδέεται άμεσα με τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε αυτό το χώρο. Οι εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, το φυσικό περιβάλλον, την τεχνολογία, διαφοροποιούν το περιβάλλον στην σχολική τάξη κι ο εκπαιδευτικός καλείται να προσαρμόζει τον τρόπο επικοινωνίας που εφαρμόζει, ενθαρρύνοντας και προτρέποντας τους μαθητές στην ενεργό μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί κ. Μιχάλης Καϊσίδης, κλ. ΠΕ04.02 Χημικών και Ιωάννης Σαραντόπουλος κλ. ΠΕ86 Πληροφορικής παρακολούθησαν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ με θέμα : “Effective classroom management – Αποτελεσματική διαχείριση της τάξης”, 7.8.23 – 11.8.23, στο Οσλο της Νορβηγίας.

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην απεικόνιση των σημερινών μεγάλων προκλήσεων της διαχείρισης της τάξης και στον καθορισμό εναλλακτικών πρακτικών προσεγγίσεων.

Το αντικείμενο αφορούσε :

– Σύντομη ανασκόπηση θεωριών ορόσημων για την διαχείριση της τάξης, χρησιμοποιώντας ως εργαλεία εκπαιδευτικά παιχνίδια

– Πειθαρχία – κανόνες και στρατηγικές, πρόληψη/διακοπή της κακής συμπεριφοράς στην τάξη. Έγινε μελέτη περιπτώσεων με την προβολή ταινιών σχετικά με τη καθημερινή διδακτική ζωή.

– Τρόποι ενθάρρυνσης των «δύσκολων» μαθητών, ώστε να εγκαταλείψουν την ανάρμοστη συμπεριφορά, να αυξήσουν το επίπεδο αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης και διεκδίκησης και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Μελέτη ενδεικτικών περιπτώσεων – συγκριτική ανάλυση ταινιών.

– Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στη στρατηγική διαχείρισης τάξης μεταξύ των συμμετεχόντων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

– Χρήση νέων τεχνολογιών και πόρων του Διαδικτύου προκειμένου να γίνει το σχολείο πιο ελκυστικό περιβάλλον για μαθητές που βρίσκονται στα όρια της εγκατάλειψης.

Εκτιμάται ότι η συμμετοχή των ανωτέρω εκπαιδευτικών στο σεμινάριο και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με συναδέλφους τους από άλλα ευρωπαϊκά σχολεία, θα έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων σε όλη τη σχολική κοινότητα.

#ErasmusPlusIKY

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων