Νέο πλήγμα για την «Μια γενιά μπροστά» – Λουκέτο στο εκλογικό της κέντρο!!!

Γράφει η Λένα Μαρκή

Δυστυχώς, αυτή η προεκλογική περίοδος μόνο ευνοϊκή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί για τον υποψήφιο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Μουστόγιαννη, αφού μετά τις πρόσφατες αποχωρήσεις υποψηφίων στελεχών του, τώρα καλείται να κλείσει το εκλογικό του κέντρο!!!  Σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν δύναται να λειτουργεί το ήδη υπάρχον στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής γιατί δεν διαθέτει την απαραίτητη άδεια.

Η εξήγηση είναι απλή.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1025/15/63β/2014 – ΦΕΚ 851/Β/ 7-4-2014, που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές, καθώς και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» και δημοσιεύεται ακολούθως, για την ίδρυση εκλογικών κέντρων απαιτείται άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής (άρθρο 1), την οποία ο κ. Μουστόγιαννης δεν διαθέτει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν μπορεί και να λάβει εξαιτίας των περιορισμών που θέτει η ΚΥΑ και εξαιτίας της προ-ύπαρξης ακριβώς δίπλα του εκλογικού κέντρου του άλλου υποψηφίου Δημάρχου, κ. Γιάννη Μυλωνάκη (Αλλάζουμε την Αγία Παρασκευή).

Δύο είναι οι σημαντικοί λόγοι:

  1. Η άδεια χορηγείται από την αστυνομική αρχή «με βάση τη σειρά προτεραιότητας» (άρθρα 2, 3). Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τον κ. Γιάννη Μυλωνάκη, πληροφορηθήκαμε ότι εκείνος έκανε αίτηση για την άδεια (και την έλαβε) στις 9 Αυγούστου 2023, την πρώτη μέρα της προεκλογικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται από τη νομοθεσία (άρθρου 17 του ν.4242/2014). Είναι κοινώς γνωστό ότι η δημιουργία του εκλογικού κέντρου του κ. Μουστόγιαννη έγινε μετά των «Αλλάζουμε». Επομένως κατά προτεραιότητα την άδεια έλαβε ο κ. Μυλωνάκης. Θα μου πείτε γιατί δεν μπορεί να αιτηθεί άδεια και ο κ. Μουστόγιαννης;
  2. Σύμφωνα με το άρθρο 2 για να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης εκλογικού κέντρου, το ένα εκλογικό κέντρο από το άλλο πρέπει να απέχει ¨… (2)Για πόλεις με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων τουλάχιστον 150 μ.  …..» και «σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη (σ.σ. η απόσταση) των 30 μέτρων…»! Καμία όμως από αυτές τις αποστάσεις δεν τηρήθηκε από τον κ. Μουστόγιαννη στην προκειμένη περίπτωση.

Αποτέλεσμα αυτών είναι από σήμερα το εκλογικό κέντρο του κ. Μουστόγιαννη να παραμένει κλειστό, καθότι χωρίς άδεια δεν είναι σύννομη η λειτουργία του και σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου υπάρχει κίνδυνος αυτόφωρης διαδικασίας για όποιον παρίσταται σε αυτό. Είναι δε υποχρεωμένος από το νόμο να αποσυναρμολογήσει το υπάρχον και να αναζητήσει αλλού στέγη. Όχι και τόσο ευχάριστη εξέλιξη καθώς ο χρόνος προς τις εκλογές συρρικνώνεται και οι χώροι προς μίσθωση στο κέντρο της πόλης είναι ελάχιστοι για να μην πούμε μηδενικοί …

//////////

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Κοινής Υπουργικής Απόφασης 1025/15/63β/2014 – ΦΕΚ 851/Β/ 7-4-2014

Άρθρο 1

Άδεια ίδρυσης εκλογικών κέντρων

1.Η ίδρυση εκλογικών κέντρων από τους συνδυασμούς κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, καθώς και από τα κόμματα ή συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιτρέπεται κατόπιν άδειας της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του π.δ. 141/1991 (Α’ 58).

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις ίδρυσης

1.Η άδεια ίδρυσης εκλογικού κέντρου του άρθρου 1 της παρούσας χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου ή άλλου πληρεξουσίου ατόμου, με βάση τη σειρά προτεραιότητας, ………

β. Απέχει από άλλο εκλογικό κέντρο, ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε πόλης ως ακολούθως:

(1)Για πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων τουλάχιστον 200 μ.

(2)Για πόλεις με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων τουλάχιστον 150 μ.

(3)Για πόλεις με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων τουλάχιστον 100 μ.

(4)Για πόλεις με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων τουλάχιστον 50 μ.

Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις που οι εδαφομορφολογικές και οικιστικές ιδιαιτερότητες των πολεοδομικών συγκροτημάτων δεν επιτρέπουν την τήρηση των ως άνω αποστάσεων και δεν προκύπτουν προβλήματα διατάραξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, δύναται η απόσταση αυτή να μειώνεται, σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 μέτρων.

Άρθρο 3

Σειρά προτεραιότητας για ίδρυση εκλογικών κέντρων

1.Η σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων για ίδρυση εκλογικών κέντρων καθορίζεται με βάση το χρόνο κατάθεσης της σχετικής αίτησης.

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων