Τακτική Συνεδρίαση στις 22/11 (θέματα)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 22.11.2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00  με θέματα:

 1. Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
 2. Αναπροσαρμογή ή μη τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2024 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
 3. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων xώρων έτους 2024 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
 4.  Καθορισμός τελών  διαφήμισης έτους 2024 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
 5. Λήψη απόφασης για την επιβολή τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 28, του ν. 4070/2012 για το έτος 2024 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
 6. Έγκριση της απόφασης 103/2023 του Δ.Σ. των ΠΑΙΣΔΑΠ περί της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί  Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. κ. Ν. Παναγόπουλος).
 7. Έγκριση της απόφασης  95/2023 του ΔΣ του ΠΑΟΔΑΠ «8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2023» (εισήγηση: Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ κ. Σ. Παπασπύρος).
 8. Λήψη απόφασης Περί της αναγκαιότητας λήψης δανείου ποσού 1.016.814,70 ευρώ και εκδήλωσης ενδιαφέροντος γι’ αυτό,  για την καταβολή της ισόποσης αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες του ακινήτου του Ο.Τ. 118, που  αποφασίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 234/2023 ομόφωνη  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε εκτέλεση αυτής συμφωνήθηκε, με το από 6-11-2023, κατ’ άρθρο 214Α ΚΠολΔ, πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, το οποίο επικυρώθηκε από την πρόεδρο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου ν’ αποκτήσει ο Δήμος μας την κυριότητα του ακινήτου, συνολικής εκτάσεως 2.581,97 τετρ. μέτρων (εισήγηση: Νομικός Σύμβουλος κ. Γ. Λαζουράς).
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΣ 2017» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
 1. Λήψη απόφασης για «Oικονομικές ενισχύσεις απόρων» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος-Ντούσκος).
 2. Έγκριση ή μη χωροθέτησης δύο συστημάτων υπόγειας συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών δύο ρευμάτων με σύστημα ανύψωσης μετά από απόφαση έγκρισης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής υπ’ αριθμ. 4/2023 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 3. Έγκριση ή μη χωροθέτησης (8) οχτώ συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών μετά από απόφαση έγκρισης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής υπ’ αριθμ.  9 / 2023 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 4. Έγκριση ή μη χωροθέτησης δύο συστημάτων υπόγειας συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών δύο ρευμάτων με σύστημα ανύψωσης μετά από απόφαση έγκρισης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής υπ’ αριθμ. 15/2023   (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 5. Έγκριση ή μη χωροθέτησης ενός πολυκέντρου –  σύγχρονο σύστημα τεσσάρων ρευμάτων ανακύκλωσης συνδεδεμένο με ηλεκτρονική πλατφόρμα ανταπόδοσης μετά από απόφαση έγκρισης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής υπ’ αριθμ. 19 / 2023 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 6. Έγκριση ή μη χωροθέτησης ενός πολυκεντρου –  σύγχρονο σύστημα τεσσάρων ρευμάτων ανακύκλωσης συνδεδεμένο με ηλεκτρονική πλατφόρμα ανταπόδοσης μετά από απόφαση έγκρισης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής υπ’ αριθμ. 27 / 2023 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 7. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 8. Έγκριση ή μη χωροθέτησης (50) πενήντα κάδων χωριστής συλλογής ενδυμάτων – υποδημάτων της εταιρείας «RECYCOM»  (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
 9. Έκτακτη Επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).
 10. Έκτακτη Επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.