Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/7

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/10  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 5056/23 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 10.07.2024 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00  με θέματα:

  1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2024 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Αθανασίου).
  2. Τροποποίηση όρων δόμησης στο Ο.Τ. 22, στον Κ.Φ.  «χώρο ανέγερσης Δημοτικού Καταστήματος» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Λ. Σιούλα).
  3. Έγκριση ή μη αιτούντων στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Α. Γάκη).
  4. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Α. Γάκη).
  5. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Επιτροπής με αρ. 6/2024-06/06/2024, το οποίο αφορά στην καταστροφή υλικού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής (1 ψυγείο ‘μάρκας PITSOS’) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
  6. Λήψη απόφασης για βραχυχρόνια παραχώρηση έργων του ζωγράφου Αλέκου Κοντόπουλου από το Μουσείο Αλέκος Κοντόπουλος στο Μουσείο Μπενάκη.(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Ξενάκης).
  7. Παράταση του συμφώνου συνεργασίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής με την Ελληνική Επιτροπή ατομικής ενέργειας (ΕΕΑΕ) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Μυλωνάκης).