ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


Πεντέλης 10, Αγία Παρασκευή, 15343, ΑΤΤΙΚΗΣ

Αξιωματικός Υπηρεσίας: 2106391250

FAX: 2106002335

Άλλα Τηλέφωνα:

2106002334 : ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ
2106015080 : ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
2106019540 : ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
2106019540 : ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
2106393232 : ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2109541718 : ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ