Ειδική δημόσια συνεδρίαση Μέρος Γ (video)

Μέρος Γ΄και έπεται συνέχεια, ενημερωθείτε σωστά.