Ο Κ. ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ταράζει τα νερά και μιλάει για όσα δεν ξέρουν οι δημότες

Ο κος Κουβόπουλος μας είπε τι θεωρεί “τίτλο τιμής”.

Αναλύει τι παρασκήνιο υπάρχει πίσω από την υπόθεση της Αγίου Ιωάννου, το κολυμβητήριο, το Σιστοβάρη. Ποιά πράγματα δεν γνωρίζουν οι δημότες;

Ποιοί είναι οι στόχοι του για το μέλλον;

Ποιά έκπληξη μας επιφυλάσσει;

Για ποιό λόγο ασχολήθηκε με τα Δημοτικά δρώμενα.