“Νίκη για την Αγία Παρασκευή”: Να στηρίξουμε την τοπική αγορά

Πλησιάζει η εορταστική περίοδος του Πάσχα και η τοπική αγορά της Αγίας Παρασκευής προσδοκά σε κάποια εμπορική κίνηση, παρότι η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών επιδεινώνεται σταθερά. Μέχρι σήμερα, η Δημοτική αρχή δεν έχει στηρίξει έμπρακτα τον εμπορικό κόσμο της πόλης μας. Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή» προτείνει την άμεση εφαρμογή των εξής συγκεκριμένων μέτρων με σκοπό την τόνωση της τοπικής αγοράς:

 

  1. Ενίσχυση φωτισμού σε όλους τους εμπορικούς δρόμους της πόλης μας.
  2. Δημιουργία οργανωμένου Δημοτικού Γραφείου του Επαγγελματία και στελέχωσή του. Στόχος η δωρεάν πληροφόρηση και στήριξη για εμπορικά, φορολογικά και γενικότερα θέματα που αφορούν τους επαγγελματίες.
  3. Έκδοση κάρτας αγορών με εκπτώσεις και πόντους αγορών, όπου μπορούν να συμμετέχουν τα εμπορικά καταστήματα όλων των κλάδων.
  4. Καθορισμός συγκεκριμένων ημερών και δημιουργία λίστας καταστημάτων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους σε σταθερά χαμηλές τιμές.
  5. Οργάνωση δραστηριοτήτων, υπό την αιγίδα του Δήμου, που θα συνδυάζουν το αγοραστικό όφελος και την ψυχαγωγία με πολιτιστικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα (όπως εκδηλώσεις δρόμου, κοινωνικές δράσεις).
  6. Οργανωμένη και συστηματική προώθηση και προβολή από τον Δήμο των επιχειρήσεων που μετέχουν σε συγκεκριμένες δράσεις.
  7. Αξιοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων ΕΣΠΑ για ενίσχυση της αγοράς. Ήδη «τρέχουν» προγράμματα για δημιουργία ανοιχτών εμπορικών κέντρων, απάντηση στα Mall των μεγάλων της αγοράς, τα οποία αφορούν αναπλάσεις, σκέπαστρα, χώρους απασχόλησης παιδιών, χώρους στάθμευσης κ.α.
  8. Συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους σε θέματα ανάπτυξης των τοπικών αγορών.
  9. Εορταστικός διάκοσμος και μουσική σε όλη την αγορά, κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και της τοπικής εορτής της Αγίας Παρασκευής.
  10. Έκδοση ειδικού χάρτη με επισήμανση των καταστημάτων της τοπικής αγοράς.

 

Αγία Παρασκευή, 8 Απριλίου  2012