Αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με το 4ο νηπιαγωγείο Αγ. Παρασκευής

 Σχετικά με το θέμα της αποκατάστασης των φθορών στην αίθουσα του 4ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής, επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους πολίτες για τις παραμέτρους της υπόθεσης και να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, προσδοκώντας να δώσουμε τέλος στις ανυπόστατες φήμες που κατά καιρούς δημοσιοποιούνται και δημιουργούν ανησυχία και λανθασμένες εντυπώσεις.

 Το όλο θέμα απασχόλησε για πρώτη φορά το Δήμο  στις αρχές του 2010.

Έγιναν τα πρώτα διαδικαστικά βήματα από την απελθούσα Δημοτική Αρχή, χωρίς να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποκατάστασης.

Αμέσως μετά  την ανάληψη των καθηκόντων μας ,το παραπάνω θέμα  αποτέλεσε υψηλή προτεραιότητα και εντατικοποιήσαμε τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να το επιλύσουμε.

Γεγονός όμως είναι ότι για λόγους που δεν κατανοούμε, επί των ημερών μας έχει αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ:

Η πολιτική μας απόφαση που συνάδει και με την ηθική μας υποχρέωση να παρέχουμε το μέγιστο αγαθό.

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.

Ακολουθεί το χρονικό της υπόθεσης :

1) Αγία Παρασκευή 14/3/2011:

Επιστολή του κ Γεώργιου Καράμπελα Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Τεχνικού Συμβούλου της Ένωσης Γονέων προς την Ένωση Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγίας Παρασκευής για την οποία η Ένωση ενημέρωσε τον Δήμαρχο σε συνάντηση στο Δημαρχείο .Αναφέρεται μεταξύ άλλων:

 • «…Επίσης αποφαίνομαι ότι αυτή δεν είναι βλάβη στατικού στοιχείου (υποστηλώματος ή δοκού) αλλά πρόκειται για αποκόλληση τμήματος της επικάλυψης του οπλισμού του «παραγεμίσματος» του χώρου μεταξύ των δύο κτηρίων , «παραγέμισμα» το οποίο έγινε από μπετόν και το οποίο ευρίσκεται εκτός της περιοχής έδρασης της δοκού πάνω στο υποστύλωμα του 4ου Νηπιαγωγείου».
 • «…Συμπέρασμα : ουδεμία βλάβη εμφανίζεται στον φέροντα σκελετό της αίθουσας του 4ου Νηπιαγωγείου και επομένως ουδείς κίνδυνος υπάρχει για την «στατικότητα» του.

2)   Αγία Παρασκευή 18/03/2011:

Επιστολή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγίας Παρασκευής στην οποία επισυνάπτεται και  το παραπάνω πόρισμα του κ. Γεώργιου Καράμπελα Τεχνικού Συμβούλου της Ένωσης Γονέων που καταλήγει:

 • «…Επειδή θεωρούμε ότι το θέμα αυτό χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, παρακαλούμε όπως, εφόσον είναι δυνατόν, ορισθεί άμεσα συνάντηση στην οποία θα παρευρίσκεστε και εσείς, μεταξύ των αρμοδίων πολιτικών μηχανικών του Δήμου, του πολιτικού μηχανικού του ΟΣΚ και του πολιτικού μηχανικού της Ένωσης Γονέων, ώστε να ληφθεί επιτέλους από τους πολιτικού μηχανικούς και εσάς απόφαση για τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος».

3)   Αγία Παρασκευή 09/05/2011:

Επιστολή των κ.κ  Θεόδωρου Βουδικλάρη, Μανώλη Σφακιανάκη, Αναστασίου Παπαγεωργίου και Γεώργιου Καράμπελα Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών, προς την Ένωση Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγίας Παρασκευής όπου κατόπιν συνεδρίασης τους καταλήγουν στο κάτωθι κοινό πόρισμα:

 • «…ουδεμία βλάβη εμφαίνεται σε οποιοδήποτε στατικό στοιχείο της φέρουσας κατασκευής του 4ου Νηπιαγωγείου ή του 4ου Δημοτικού  στην περιοχή γειτνίασης των δύο κτηρίων».

4)   Αγία Παρασκευή 22/06/2011:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής κατά την διάρκεια της 23ης Συνεδρίασης του ψηφίζει ομόφωνα την πρόσκληση από τον Δήμο τριμελούς επιτροπής Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών του Ο.Σ.Κ ώστε να γνωμοδοτήσουν για το είδος της βλάβης στο 4ο Νηπιαγωγείο.

5)   Αγία Παρασκευή 04/07/2011:

Πραγματοποιείται ή αυτοψία των άνω μηχανικών και στις 09/08/2011 διαβιβάζεται στον Δήμο η Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας.

 • «…διαπιστώθηκε ότι οι δύο ακραίες ράβδοι του κύριου οπλισμού σταματούν καθ΄ ύψος χαμηλότερα από το επίπεδο της πλάκας οροφής του κτιρίου και δε συνεχίζουν στο κόμβο προκειμένου να αγκυρωθούν».
 • «…Συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η επαρκής λειτουργία του κόμβου – υποστυλώματος ενώ είναι πιθανή και η ύπαρξη αναλόγων κακοτεχνιών και σε άλλα τμήματα του κτιρίου του Νηπιαγωγείου».
 • «… Να γίνει επιμελημένος έλεγχος στους κόμβους στήριξης της δοκού καθώς και στους υπόλοιπους κόμβους του κτιρίου του Νηπιαγωγείου».
 • «… Να γίνει επισκευή του υποστυλώματος αποκατάσταση των βλαβών και κακοτεχνιών στους κόμβους έπειτα από σχετική μελέτη».

6)   Αγία Παρασκευή 21/2/2012 :

Έγκριση Στατικής Μελέτης για την αποκατάσταση φθορών στο φέροντα οργανισμό του 4ου Νηπιαγωγείου από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (ανατέθηκε τελικά σε ιδιώτη μελετητή δημοσίων έργων κατόπιν της αδυναμίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου αλλά και της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων & Κοινοτήτων της Περιφέρειας, δεδομένου ότι η σύνταξη της παραπάνω μελέτης απαιτούσε εργαστηριακούς ελέγχους και στατικούς υπολογισμούς ).

 • «…παρατηρείται τοπική αποσάθρωση του σκυροδέματος, ρηγμάτωση του και αποκάλυψη των τοπικών οπλισμών, ακριβώς στην παρειά του συγκεκριμένου υποστυλώματος….».
 • «…αίτιο της συγκεκριμένης δομικής αστοχίας, στον βαθμό που είναι εφικτή η ακριβής διάγνωση του, είναι η τοπική ελλιπής / μη άρτια διαμόρφωση των κύριων κατακόρυφων οπλισμών του υποστυλώματος, εντός του σώματος του συγκεκριμένου κόμβου (δηλαδή η ελλιπής αγκύρωση αυτών, εντός του σώματος του κόμβου), σε συνδυασμό, βεβαίως, με πιθανότατη σημαντική ατέλεια στην διαδικασία σκυροδετήσεως και δονήσεως του εγχυνόμενου σκυροδέματος, εντός της περιοχής του κόμβου, κατά την διάρκεια της υλοποίησης της κατασκευής, το 1974».

Είναι σκόπιμο στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι ο φάκελος της εργολαβίας του συγκεκριμένου κτηρίου δεν υπάρχει στο αρχείο του ΟΣΚ, άρα παρά την επίμονη προσπάθεια μας ήταν αδύνατον να εντοπίσουμε τον κατασκευαστή του κτηρίου.

 • «… θα πρέπει απαραιτήτως, και σχετικά άμεσα, να υλοποιηθούν οι ενδεδειγμένες επεμβάσεις τοπικής αποκαταστάσεως και τοπικής επισκευής του αστοχήσαντος τμήματος του επίμαχου κόμβου του υποστυλώματος, στη σύνδεση του με τις συντρέχουσες δοκούς της οροφής του εν λόγω κτιρίου, με σκοπό την αποκατάσταση της τοπικής δομικής ακεραιότητας και μονολιθικής λειτουργίας του προκείμενου κόμβου».

 Αυτό είναι με στοιχεία το χρονικό της υπόθεσης που κάποιοι επιμένουν να διαστρεβλώνουν, δημιουργώντας σύγχυση.

Αναρωτιόμαστε μετά από όλα αυτά:

Είναι δυνατόν να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία από τους συμπολίτες μας και από όσους προβάλλουν αιτιάσεις για «άσκοπες δαπάνες» και «ταλαιπωρία των μαθητών»,  ότι η Δημοτική Αρχή και κυρίως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου των οποίων προΐσταται, όφειλαν να διερευνήσουν το θέμα ενδελεχώς και αρμοδίως, στο πλαίσιο  που επιβάλλει η νόμιμη διαδικασία της λειτουργίας των Δήμων ;

Εμείς στο παραπάνω ερώτημα απαντάμε με κατηγορηματικό τρόπο: ΟΧΙ

Προχωράμε άμεσα στην αποκατάσταση των φθορών , η οποία θα γίνει με επίβλεψη και δαπάνη του ΟΣΚ σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη την οποία τους έχουμε διαβιβάσει.

Η παραπάνω διαδικασία και μόνο αυτή, διασφαλίζει  ότι η αίθουσα του 4ου Νηπιαγωγείου θα μπορέσει να δοθεί προς χρήση με ΟΡΟΥΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.