Πρόταση τροποποίησης της διαδρομής λεωφοριακής γραμμής 406

                                                                                 Κ. Δήμαρχε

Με την παρούσα επιστολή, ο Σύλλογός μας θέλει να σας ενημερώσει, ότι μετά την συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας στις 10-6-2012 με κύριο θέμα την τροποποίηση της διαδρομής λεωφοριακής γραμμής 406, που προτάθηκε απο τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ο Σύλλογός μας συμφωνεί στην τροποποίηση όσο αφορά τα Πευκάκια με μόνο σημείο το οποίο θα θέλαμε να καλυφθεί η πρόσβαση των μαθητών της περιοχής μας προς το 4o Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής.
Παρακαλούμε επίσης οποιαδήποτε μονοδρόμηση γίνει στο τέρμα της διαδρομής του 406 στα Πευκάκια να γίνει έγκαιρα γνωστή στον Συλλογόμας.

                                       Για το Διοικητικό Συμβούλιο

         Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                                                        Ο Γραμματέας

Στέφανος Μπακογιάννης                                                                                                                                                                      Κωνσταντίνος Παπουτσής