Ορισμός Αντιδημάρχων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Με βάση την υπ.αριθμ.442/2012 απόφαση του Δημάρχου  Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά και στο πλαίσιο της ανανέωσης του σχήματος των Αντιδημάρχων για την υλοποίηση του οράματος της Δημοτικής Αρχής για μια πόλη που θα αξίζει στους δημότες και κατοίκους της ,ορίζονται οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι από 02/07/2012 έως 31/12/2012 και μεταβιβάζονται σε αυτούς αρμοδιότητες ως εξής:

 

  1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Αστυνομίας

Μεταβιβάζει σε αυτήν ότι έχει σχέση με θέματα:

α) της Διεύθυνσης  Διοικητικών Υπηρεσιών

β) της Διεύθυνσης  Αστικής Δημοτικής Κατάστασης

γ) της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών   (Κ.Ε.Π.)

δ) της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

ε)  του Γραφείου Τύπου, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

 

  1.  ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΑΡΗ του ΙΩΑΝΝΗ

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Μεταβιβάζει σε αυτήν ότι έχει σχέση με θέματα:

α) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

β) της Πολιτικής Προστασίας

γ) των Λαϊκών Αγορών

 

  1. ΤΣΙΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Μεταβιβάζει σε αυτόν ότι έχει σχέση με θέματα:

α) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

β) της Υπηρεσίας Δόμησης

γ) τεχνικά και πολεοδομικά θέματα του δημοτικού κοιμητηρίου

 

  1.  ΓΕΡΑΣΗΜΙΑ (ΜΙΝΑ) ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής.

Μεταβιβάζει σε αυτήν ότι έχει σχέση με θέματα:

α)του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

β) των Κ.Α.Π.Η.

γ) των Δημοτικών Ιατρείων

δ) κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης (όπως αναφέρονται στην παρ.3Β του άρθ94 του Ν.3852/2010) και ενδεικτικά θέματα κοινωνικής πρόνοιας, υγείας και εποπτείας και ελέγχου.

 

  1. ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Μεταβιβάζει σε αυτόν ότι έχει σχέση με θέματα  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

Ορίζεται η Αντιδήμαρχος κ. Ελευθερία Παπαδοπούλου ως αναπληρώτρια του Δημάρχου, η οποία ασκεί τα καθήκοντά του (συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών γάμων)  σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

 

Οι Αντιδήμαρχοι  υπογράφουν εισηγήσεις βεβαιώσεις  πιστοποιητικά   και λοιπά διοικητικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητας τους.

 

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς επιθυμεί να ευχαριστήσει τους απερχόμενους Αντιδημάρχους κκ. Γιώργο Παναγόπουλο, Δημήτρη Αλεφαντή και Νικόλαο Κωβαίο για την άψογη συνεργασία και την αμέριστη προσφορά τους προς τους πολίτες και προς τον ίδιο προσωπικά.

Επιθυμεί επίσης να ξεκαθαρίσει ότι η αντικατάστασή τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανανέωσης του σχήματος και της αξιοποίησης και άλλων στελεχών της Δημοτικής Ομάδας και να δηλώσει ότι και οι τρείς συνεργάστηκαν καθημερινά μαζί του με απαράμιλλο ζήλο αντιμετωπίζοντας και επιλύοντας τις τεράστιες και δυσβάσταχτες προκλήσεις που έθεσε η νέα αρχιτεκτονική δομή της αυτοδιοίκησης- το πρόγραμμα «Καλλικράτης»- καθώς και ζητήματα καθημερινής εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.