Ας φροντίσει κάποιος για τα φρεάτια των δρόμων

Όλοι θυμόμαστε τις έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών και σίγουρα κάποιοι από μας αντιμετώπισαν τις λίμνες που σχηματίστηκαν στους δρόμους της Αγίας Παρασκευής. Ο συνήθης ένοχος για τις λίμνες αυτές ήταν πάλι τα βουλωμένα φρεάτια.

Μια αναγνώστριά μας, μας έστειλε την παραπάνω φωτογραφία από την σχάρα των ομβρίων στην νησίδα της συμβολής Μεσογείων και Ειρήνης την ημέρα της μεγάλης βροχής.

Όπως διαπιστώνετε είναι εντελώς καλυμμένες από ακαθαρσίες πράγμα που καθιστά αδύνατη την αποχέτευση των νερών της βροχής. Μια εικόνα που δεν μας προξενεί έκπληξη, αν και θα ‘πρεπε. Η φροντίδα των φρεατίων ανήκει στο ΥΠΕΧΩΔΕ, θα μπορούσε όμως ο Δήμος να κάνει μια κρούση προς αυτό ώστε να φροντίσουν τον καθαρισμό τους. Είναι επίσης βέβαιο ότι δεν είναι το μοναδικό φρεάτιο που βρίσκεται σε αυτή την  κατάσταση.