Δημήτριος Χ. Τερζόπουλος Πρώτος πρόεδρος της κοινότητας Αγίας Παρασκευής

Εγενήθη εις Δημητσάναν, πατρίδα του αγίου και εθνομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε. και του Παλαιού Πατρών Γερμανού εκ των ηγετών της Ελληνικής επανάστασης  του 1821, το ετος 1865. Ητο δευτερότοκος υιός πολυτέκνου και ευσεβούς οικογενείας του Χρήστου και της Γεωργίας. Η πατρική του οικογένεια είχε (4) τέσσερα αρρένα τέκνα και δύο θηλέα. Ο Μητροπολήτης Αργολίδος  Καλλίνηλος  ητο  θείος  αυτού,αδελφός του πατρός του.

Ο Δημήτριος ανετράφη υπο των γονέων του, ως ολα τα τέκνα των εν παιδεία και νουθεσία κυρίου. Διεκρίνετο δια την ευσέβιαν του,την φιλοπατρίαν, την ευφυίαν και φιλονικίαν. Ητο θαυμαστής του Θ.Κολοκοτρώνη και του Παλαιού Πατρών Γερμανού και απορούσε διότι η εκκλησία δεν κατέταξε μεταξύ των αγίων των Κολοκοτρώνην.

Εσπευσε να προσφέρει τας υπηρεσίας του εις την πατρίδα κατά τον ατυχή πόλεμο του 1897.

Πολύ ενωρίς επεδόθη εις την εμπορία χάρτου εργάσθη αποδοτικώς εις Μεσολόγγιον,Πάτρας, και Πύργο Ηλείας ενθα και υποκατάστημα ίδρυσε, βραδύτερον εγκαταστάθη εις Αθήνας,ενθα τω 1893 ίδρυσε μέγα χαρτεμπορικόν κατάστημα εις την οδό Σταδίου κάτωθι του Αρσακείου Ηλεκτρικόν εργοστάσιον φακέλλων και κατάστιχων γραμμογραφείων και τυπογραφείων εις την οδόν Παναγή Σκουζέ  και αποθήκην  χάρτου  ει, Αθήνας και Πειραιά .δια τα κατάστιχα και τους φακέλους  έλαβεν βραβείων χρυσού και δήπλωμα τιμής εις την διεθνή εκθεσην Παρισίων του 1905 και βραβείων χρυσού εις την εκθεση βαρδώ.

Ειργάσθη αοκνώς υπέρ την 60ετίαν βοηθούμενος υπο της ανταξίας συζήγου του Μαγδαληνής το γένος Περικλέους Ροντόπουλου τραπεζίτου και εις χείρας του συγκεντρωσε το μέγιστον μέρος του εμπορίου χάρτου ολης της Ελλάδος.

Λόγω της ευσεβείας αυτού ευσυνειδησίας τιμιότητος φιλοπονίας και εμπορικής ευφυίας απέκτησε πλούτον μέγαν δεκάδας εκατομμυρίων δραχμών της εποχής εκείνης 1900 και έγινεν ενας εκ των μεγάλων  οικονομικών παραγόντων της Ελλάδος ,ομος δια του χριστιανικού πνευματος ερρύθμιζε τας πράξεις του,δεν μεταχειρίσθη τα πλούτη αυτου τον μόχθον του βιου του εγωιστικώς δι΄αυτόν κιρίως δια το γενικόν καλόν.

“Εσκόρπισεν,εδωκε τοις πένησι” τα πλούτη του εγινέν ευεργέτης οθ μόνον πενήντων πολλών αλλά και της Ελλάδος αθορίβως και ανευ επιδείξεως ως συναντά ο λόγος του θεού. Ιδου΄τίνες αγαθοεργών αυτου τυχαίως γνωσθείσαι. Υπήρξε χρηματοδότης των σχολείων της πατρίδος και του εν αθήναις. Ενύσχισεν οικονομικώς Εκκλησίας και φιλανθρωπικά ιδρίματα το Ασυλον Ανιάτων το Ασκληπειίων της Βούλας και αλλα. Το νοσοκομείο ‘Ευαγγελισμός” λόγω μεγάλης δωρεάς εις αυτό εις μίαν των αιθουσών του έδωσε το ονομά του και το προνόμιον της δωρεάς νοσηλείας εις πρόσωπα συνιστωμένα υπ αυτού.

Υπήρξε χορηγός εις τα Ελληνικά σχολεία Κωσταντινουπόλεως επί Ιωακείμ του Ι’ και του εν Αθήνας ιεραποστολικού συλλόγου ¨Ο Απόστολος Παύλος” του οποιου διετέλεσε και πρωτος πρόεδρος. Προσέφερεν βοήθειαν εις τους σεισμοπαθείς της Χάλκης λόγω του μεγάλου σεισμού 26/9/1932 αυτοβούλως πέντε χιλιάδες δραχμές.Υπανδρυσε 26 πτωχάς Ελληνίδας και εδώρισεν εις πτωχόν ταξιτσήν  26 λίρας προς αγοράν ιδίας μοτοσικλέτας εις μνήμην της συζήγου του, η οποια απεβίωσεν εξι μήνας πρός αυτού. Εις τούτον παρείχε και κατοικίαν δωρεάν εις το αγρόκτημα του Αγία Παρασκευή. Εβοήθησεν απόρους φοιτιτάς.Ενα προσέλαβεν εις τον αρχοντικόν του εν Αθήναις οικον Χαριλαάου Τρικούπη 11 και είχεν ομοτράπεζον επι διετίαν .Ηθέλησε να αποστείλει εις ευρώπην δι ευρετέρας σπουδάς εις την ιατρικήν ,αλλ΄εκείνος δεν εδέχθη.

Υπήρξεν οικοιστής και ευεργέτηςτης νυν επιζήλου πόλεως Αγίας Παρασκευής ως και ο πρώτος Πρόεδρος,οταν αυτή εγένετο αυτιοτελής κοινότης επίτρεις προέδρους , Πρός αυξηση του πληθησμού αυτής οστις αρχικώς απετελείτο εξ 6-8 αγροκίων επώλησε τεμάχια εκ του εκ 300 στρεμματων αγροκτήματος του εις θέσην ενθα σ΄πημερον ειναι η ΕΡΤ αντί ευτελούς τμήματος 5 δραχμές τον πύχην. Πρώτοι αγωρασταί υπήρξαν ο στρατηγός Μαρούλης ο καθηγητής πανεπιστιμίου  Παναγιώτης Μπρατσιώτης ο φαρμακοποιός Γ.Αλεξίου κ.α

Υπήρξε κτήτωρ κατά 90% του ιερού ναού της Αγίας Παρασκευής πρόσφερεμέγα χρηματικόν ποσόν το απαιτούμενον  ύδωρ δια την τοιχοποιιαν και αφιέρωματα Δια την ανέγερσην  του Δημοτικού σχολείου προσέφερεν το οικόπεδον και χρήματα.

Εργον που ηπήρξεν η ρυμοτομία της πόλεως  και η ηλεκτροδοτησης .Διετέλεσεν εκκλησιαστικός επίτροπος και μέλος της επιτροπής του σχολείου .Λόγω των εθνικών ευεργεσιών του ετιμάτο υπο του Ελευθερίου Βενιζέλου οστις τον επισκεπτετο κατ΄οικον υπο του Αρχιεπισκόπου Παπαδοπούλου και αλλων παραγόντων πολιτικών και εκκλίσιαστικώνΑπεδήμησεν εν Αγία Παρασκευή πρός κύριον προς 40ετίας τη 3/10/1955 εν πτωχεία υλική αλλά εν πλούτω πνευματικώ εν ουρανώ και εκηδεύθη ανεπισήμως ως απλούς πιστός ανευ ουδεμίας ουδανέθεν τιμητικής διακρίσεως

 

ΠΗΓΗ: Εν Αγία Παρασκευή

 

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr

Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.