Στην υγεία ΔΕΝ κάνουμε εκπτώσεις! (σχετικά με το οδοντιατρικό μηχάνημα)

Έντονα απασχόλησε το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο (30/1/13)  η μη αποδοχή της δωρεάς του οδοντιατρικού μηχανήματος. Το θέμα έφερε στο ΔΣ ο κ. Γιάννης Σταθόπουλος ο οποίος μίλησε για απευθείας ανάθεση και  κατήγγειλε αδιαφάνεια στην αγορά του νέου μηχανήματος.

Εμείς έχουμε στα χέρια μας την επιστολή της δωρήτριας οδοντιάτρου κας Ελένης Ζωγράφου-Λιβάνη, την τεχνική έκθεση για το μηχάνημα και την απάντηση του Δημάρχου προς την δωρήτρια.

Στην τεχνική έκθεση αναφέρονται εκτός των άλλων και τα εξής:

  • στερείται προδιαγραφών πιστοποίησης CE λόγω παλαιότητας, >25 ετών
  • υπάρχει διαρροή νερού και αέρα σε πολλά σημεία / η επισκευή και τα ανταλλακτικά έχουν κόστος 3.500,00€ + ΦΠΑ
  • οι ακροσυμπιεστές είναι ακατάλληλοι για οδοντιατρική χρήση και το κόστος αλλαγής ανέρχεται περίπου στα 680,00€ + ΦΠΑ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω υπολογίζουμε ένα κόστος περίπου 5.000,00€ και το νέο μηχάνημα αγοράστηκε 8.000,00€, μία διαφορά δηλαδή 3.000,00€.

Όσον αφορά τον τρόπο αγοράς του νέου μηχανήματος σίγουρα δεν γνωρίζουμε ούτε μπορούμε να πάρουμε θέση. Στην επιλογή όμως “νέο ή παλιό” σίγουρα διαλέγουμε “νέο”, γιατί

“στην υγεία ΔΕΝ κάνουμε εκπτώσεις”

Η πραγματικότητα, ιδίως στα ελληνικά νοσοκομεία, έχει αποδείξει ότι το φθηνό δεν είναι και καλό, αντίθετα στην χρήση προκύπτει ακριβότερο. Και αν δεχτούμε ότι το προλαμβάνειν είναι προτιμότερο του θεραπεύειν οφείλουμε να έχουμε και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να γίνεται σωστή  και ασφαλής διάγνωση πάνω απ’ όλα. Όταν μάλιστα πρόκειται για παιδιά οι ευθύνες μας είναι μεγαλύτερες. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι λόγω της οικονομικής ύφεσης να τα ισοπεδώσουμε όλα. Περικοπές εκεί που χρειάζεται αλλά όχι στην υγεία των δημοτών.