Ο ΠΑΟΔΑΠ κατακεραυνώνει & ενημερώνει για όσα ακούστηκαν για τα “Κούλουμα 2013”

 Αγία Παρασκευή 22/3/2013

Κατόπιν ανακριβούς, τουλάχιστον, δημοσιεύματος που αναφέρεται στην  εκδήλωση «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2013», η Διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ κάνει γνωστά τα εξής:

  1. 1.     Οι προσφορές που κατατέθηκαν  στην, αποτελούμενη από Υπαλλήλους του Οργανισμού  Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών , ήταν σε κλειστούς-σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι και ανοίχθηκαν παρουσία των μελών της Επιτροπής.  Συνεπώς η δήθεν πληροφορία του συντάκτη του δημοσιεύματος, ο οποίος καλύπτεται πίσω από  την φράση « την μεταφέρουμε με επιφύλαξη», είναι υποβολιμαία και συκοφαντική. Καλούμε τον συντάκτη του δημοσιεύματος να μας γνωστοποιήσει ΑΜΕΣΑ τα στοιχεία του πληροφοριοδότη του, προκειμένου να προβούμε στις ενέργειες που προβλέπονται από τον Νόμο. Αν δεν το πράξει, φέρει ακέραια την ευθύνη της κυκλοφορίας ψευδών πληροφοριών.
  2. Με ομόφωνη απόφαση του Διοκητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, αποφασίσθηκε η προμήθεια εδεσμάτων για 800 άτομα. Η ανάθεση  στον μειοδότη έγινε με συγκεκριμένες προδιαγραφές.    Η Επιτροπή παραλαβής  διαπίστωσε ότι ναι μεν οι μερίδες ήταν περισσότερες από τις συμφωνηθείσες, αλλά η συσκευασία   ήταν εκτός των προδιαγραφών που είχαν τεθεί. Γεγονός για το οποίο ήδη προέβη στις προβλεπόμενες  ενέργειες. Πέραν όμως αυτού, δεν ήταν δυνατή η μη παραλαβή των εδεσμάτων εκείνη τη στιγμή, διότι δεν υπήρχε εναλλακτικός τρόπος για να σερβιριστούν οι παρευρισκόμενοι δημότες.
  3. 3.     Η Διοίκηση, πριν τον διαγωνισμό,  απευθύνθηκε στις τοπικές Υπεραγορές ζητώντας την δωρεάν προσφορά ειδών. Με την ενέργεια αυτή εξασφάλισε την προσφορά του χαλβά που διανεμήθηκε. Ο χαλβάς δεν συμπεριελήφθη στα προς παραγγελία είδη και δεν συμπεριλαμβανόταν στις προσφορές των ενδιαφερομένων, με συνέπεια την μείωση του συνολικού κόστους της εκδήλωσης. Να ληφθεί υπόψη ότι το συνολικό κόστος (εδέσματα, σερβιτόροι, ορχήστρα, τραπεζοκαθίσματα, διαφήμιση, χημικές τουαλέτες) της εκδήλωσης δεν ξεπέρασε τις 7.100 Ευρώ, έναντι  έως και 50.000 Ευρώ  προ του 2010,  χωρίς να αλλάζει ο χαρακτήρας της.
  4. Οι παρευρισκόμενοι ξεπέρασαν κατά πολύ τους 1000 και η διανομή ξεκίνησε στις 11π.μ. περίπου και τελείωσε στις 12.45μ.μ. Να ληφθεί υπόψη ότι, όπως διαπιστώθηκε,  προσήλθαν και αρκετοί από τον γειτονικό Δήμο του Χολαργού στον οποίο δεν πραγματοποιήθηκε παρόμοια εκδήλωση.  Ακόμη όμως και αν γίνει αποδεκτή η άποψη του συντάκτη ότι ήταν λιγότεροι, δεν νομίζουμε ότι είναι δυνατόν να ζητάμε κάθε φορά ταυτότητες, από τους αναμένοντες στην σειρά, για να μην πάρουν και δεύτερη μερίδα. Θα κάνουμε δεκτή με μεγάλη χαρά την εθελοντική προσφορά του συντάκτη, του χρόνου και τα επόμενα έτη, να αναλάβει (εφ΄όσον το αποδεχθεί) την αστυνόμευση των αναμενόντων στην σειρά.
  5. Η αναφορά του συντάκτη ότι «νωρίς νωρίς δεν είχε ούτε νερό» είναι ψευδής. Αρκετές φιάλες με νερό και αναψυκτικό περίσσεψαν και παραδόθηκαν από τον προμηθευτή στον Οργανισμό. Αποθηκεύτηκαν για να χρησιμοποιηθούν σε επόμενη εκδήλωση.

Η Διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ δεν αισθάνεται την ανάγκη να λαμβάνει εύσημα γι΄αυτά που από καθήκον αναλαμβάνει να πράξει. Ούτε φυσικά και τα επιζητεί.  Από κανέναν όμως δεν άκουσε «γκρίνιες». Οι μόνες που ακούστηκαν είναι από κάποιους, γνωστούς πιά στην Πόλη μας. Οι οποίοι νομίζουν ότι με τις συγκαλυμμένες -και μη-  συκοφαντίες, τις ανακρίβειες, τις διαστρεβλώσεις και τις «υποδείξεις» τους  θα πλήξουν την Διοίκηση. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να προκαλούν  συγκαταβατικά χαμόγελα και να αναδεικνύουν κάθε τόσο σε «φιάσκο» τις δήθεν πληροφορίες τους και την ελάχιστη αξιοπιστία που τους έχει απομείνει.