Προσφορά της Ένωσης Συλλόγων Γονέων στην Εστία “Φιλοθέη η Αθηναία”

.
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων Αγίας Παρασκευής κατέθεσε
στην ΕΣΤΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ Η ΑΘΗΝΑΙΑ 400 ευρώ στην μνήμη
των μαθητών Φωτεινής Γκόνη και Οδυσσέα Κουκουζέλη.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Η Πρόεδρος Αύρα Μπασακίδου-Καράμπελα
Η Γεν.Γραμματέας Δέσποινα Μαντζανά-Πέπονα