Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες δύο νέων αιθουσών διδασκαλίας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο

Ολοκληρώθηκαν την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013 οι εργασίες για την παράδοση δύο νέων αιθουσών διδασκαλίας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής ,στην περιοχή του Τσακού.

Την ίδια μέρα, ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς επισκέφθηκε το 3ο Δημοτικό Σχολείο στο οποίο και παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Ο Δήμαρχος επιθεώρησε τις αίθουσες, ενημερώθηκε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνο Τσιαμπά για τις τεχνικές λεπτομέρειες κατασκευής και για τις προδιαγραφές τους και εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του τόσο για την ταχύτητα των εργασιών όσο και για το άρτιο αποτέλεσμα.

Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των μαθητών και η αναγκαιότητα για την εξασφάλιση άνετων και σύγχρονων συνθηκών διδασκαλίας οδήγησαν τη Δημοτική Αρχή στην πρωτοβουλία και στην ταχύτατη υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την εξασφάλισή τους.

Έτσι, από την ερχόμενη σχολική χρονιά μαθητές και διδακτικό προσωπικό θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τους δύο νέους αυτούς χώρους διδασκαλίας οι οποίοι , είναι κλιματιζόμενοι και πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργικότητας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι δύο αυτές αίθουσες δεν επιβάρυναν ούτε στο ελάχιστο τον προϋπολογισμό του Δήμου δεδομένου ότι κατασκευάστηκαν με δαπάνη του ΟΣΚ , σύμφωνα με μελέτη και με την πλήρη επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.