Δήλωση Δημάρχου κ. Βασίλη Ζορμπά σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και αναμένοντας το τελικό σχέδιο για την αναδιάρθρωση του Δημοσίου Τομέα και ειδικότερα σχετικά με αιφνιδιαστικές ανακοινώσεις πιθανής κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας, δηλώνω ότι η Δημοτική Αστυνομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία της πόλης μας και έχει μέχρι σήμερα συμβάλλει θετικά στην επίλυση προβλημάτων των Δήμων ειδικότερα σε θέματα:

 

  •  Υγειονομικού ενδιαφέροντος
  •  Οδικής Ασφάλειας
  •  Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
  •  Κατάληψης κοινόχρηστων χώρων
  •  Παράνομης στάθμευσης
  •  Εξυπηρέτησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων
  •  Υπαίθριας διαφήμισης κ. λ. π.

 

Ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε περαιτέρω απομείωση του προσωπικού των Δήμων θα οδηγήσει σε ανεπάρκεια ανθρώπινου δυναμικού με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται  οι ανάγκες των πολιτών.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει μέχρι σήμερα συμβάλλει περισσότερο από κάθε άλλο τομέα της Δημόσιας Διοίκησης στον εξορθολογισμό και στην εξυγίανση του Κράτους.