Αναλυτικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την Αγ. Παρασκευή (απογραφή πληθυσμού 2011)

pita stat.

Σας παρουσιάζουμε ορισμένα από τα στοιχεία που κοινοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) σχετικά με τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού της Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε το 2011.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφερειακής Ενότητας  Βορείου Τομέα Αθηνών ανέρχεται στους 591.680 κατοίκους.

Οι εγγεγραμένοι στα μητρώα του Δήμου Αγίας Παρασκευής ανέρχονται στις 59.704. (εικόνα 1)

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κατά οικογενειακή κατάσταση και φύλο, σύμφωνα με τον οποίο οι άρρενες του Δήμου είναι 27.822 και οι θήλεις 31.882. (εικόνα 2)

Εικόνα 1

εικόνα 1(ΕΛ.ΣΤΑΤ.)Εικόνα 2 (πατήστε για Μεγέθυνση)

εικόνα 2(ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Για περισσότερα στοιχεία μεταβείτε στο link:

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-cencus2011tables