Σύμβαση συνεργασίας σε ανάπτυξη και αξιοποίηση προγράμματος ανακύκλωσης «ΦΑΙΔΡΑ Μ.Ε.Π.Ε.»

ημεραπεριβαλλοντος 007

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013, υπεγράφη από το Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά, παρόντος και του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας κ. Γεωργίου Παναγόπουλου, η σύμβαση με την εταιρεία «ΦΑΙΔΡΑ Μ.Ε.Π.Ε.», με τίτλο «Σύμβαση συνεργασίας σε ανάπτυξη και αξιοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος ανταπόδοσης ανακύκλωσης στο Δήμο Αγίας Παρασκευής».

Αντικείμενο της ως άνω σύμβασης είναι η συνεργασία του Δήμου μας με την εταιρεία «ΦΑΙΔΡΑ», στην κατ’ οίκον αποκομιδή απορριμμάτων και ειδικότερα στη συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) οικιακών χρηστών, εντός των ορίων του Δήμου Αγίας Παρασκευής (βάσει της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου). Η διάρκεια της σύμβασης είναι πενταετής.ημεραπεριβαλλοντος 001

Όπως προβλέπεται από τη σύμβαση, η «ΦΑΙΔΡΑ» αναλαμβάνει την τοποθέτηση κοντέινερ και κάδων σε έξι σημεία τα οποία θα υποδείξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας, καθώς και την διάθεση και παροχή όλων των αναγκαίων ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τη σωστή λειτουργία των κάδων.
Αναλαμβάνει επίσης την παροχή των υπηρεσιών και εργασιών εγκατάστασης, χρήσεως, λειτουργίας και διαχείρισης του προγράμματος, καθώς και την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών, και την οργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στην κεντρική πλατεία.

Τονίζεται ότι όλα τα παραπάνω παρέχονται «άνευ ανταλλάγματος», ως εκ τούτου με μηδενική οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο μας.
Ο Δήμος μας δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως οικονομική υποχρέωση έναντι της «ΦΑΙΔΡΑ» και δεν οφείλει καμία αμοιβή, αποζημίωση ή άλλο χρηματικό αντάλλαγμα, δεδομένου ότι ρητώς αναγράφεται στη σύμβαση ότι η εταιρεία θα παράσχει τις αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις με δικά της μέσα, δαπάνες και ευθύνη.

Ο Δήμος μας αναλαμβάνει μόνο την υποχρέωση παραχώρησης των χώρων που θα εγκατασταθούν οι κάδοι η και τα κοντέινερ και της εξασφάλισης της αναγκαίας ηλεκτρολογικής παροχής-εφόσον απαιτηθεί-για την υλοποίηση του προγράμματος.

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή της σύμβασης και τόνισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της προστασίας και του σεβασμού προς το περιβάλλον.