Δυσλειτουργία των Δ.Σ. των ΝΠΔΔ «Σχολικές Επιτροπές Π.Ε. & Δ.Ε.»

logo

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγ.Παρασκευής

Κοιν στον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής
στους Προέδρους και τα μέλη των ΝΠΔΔ Σχ.Επιτροπών Π.Ε. & Δ.Ε.

Θέμα Δυσλειτουργία των Δ.Σ. των ΝΠΔΔ «Σχολικές Επιτροπές Π.Ε. & Δ.Ε.»

Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Η μέχρι σήμερα λειτουργία των ΔΣ των ΝΠΔΔ των Σχολικών Επιτροπών Π.Ε. και Δ.Ε. παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα την λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Αναλυτικά:
1. Παρατηρείται σοβαρή καθυστέρηση στην απόδοση προς τα σχολεία των χρημάτων για την λειτουργία των σχολείων που διαχειρίζονται οι Σχολικές Επιτροπές (π.χ. η γ΄δόση του Υπ. Εσωτερικών που κατανεμήθηκε με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 286/25/09/2013 στις 2 σχολικές επιτροπές, κατανεμήθηκε στα σχολεία στις 8/11 από την Σχ.Επιτροπή Δ.Ε. ενώ από την Σχ.Επιτροπή Π.Ε. δεν έχει ακόμα κατανεμηθεί, παρόλο που συνεδρίασε στις 18/11).
2. Ακόμα πιο σοβαρό κατά τη γνώμη μας είναι το γεγονός ότι: ενώ ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ.Κωστόπουλος αντελήφθη πλήρως την αναγκαιότητα άμεσης απόδοσης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και ανταποκρινόμενος στο αίτημά μας, επιτάχυνε θεαματικά τις διαδικασίες ώστε να εισπραχθούν από τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών οι 2 πρώτες δόσεις των συνολικά 240.000ευρώ, αυτά τα χρήματα, παραμένουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των σχολικών επιτροπών και δεν αποδίδονται στα σχολεία με αποτέλεσμα οι διευθυντές των σχολείων- για άλλη μια φορά- επικαλούμενοι την έλλειψη χρημάτων να ζητούν οικονομική ενίσχυση από τους γονείς ή να σκέφτονται να απευθυνθούν σε χορηγούς. Η συστηματική πίεση της Ένωσης και των Συλλόγων Γονέων από τον Μάρτη του 2013 (προφορικά) και τον Μάιο του 2013 (γραπτά προς την κ.Μουχτούρη, αρ.πρωτ.Δήμου 19636/29.05.2013), η κινητοποίησή μας στις 2/10 και η παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 16/10/2013, οδήγησε στην εκταμίευση του Φ.Η.Χ. υπέρ των σχολείων. Ο στόχος ήταν τα χρήματα να φτάσουν ΑΜΕΣΑ στα σχολεία και όχι να μείνουν στα ταμεία των σχολικών επιτροπών για να καλύψουν την, μέχρι στιγμής, έλλειψη ορθολογικής διαχείρισης. Τα λεφτά αυτά ανήκουν στα σχολεία και πρέπει να αποδοθούν άμεσα σε αυτά.
3. Επανειλημμένα οι εκπρόσωποί μας στα ΝΠΔΔ έχουν θέσει θέματα για τον τρόπο λειτουργίας των ΔΣ των ΝΠΔΔ και κατά πόσον τηρείται η νομιμότητα ή μη στις ενέργειές τους (π.χ. αντιστοιχία βιβλίων πρακτικών-λογιστικών βιβλίων, έλεγχος εσόδων από κυλικεία, συγκροτήσεις συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων κ.α.)
4. Μέχρι τώρα, παρά τις συνεχείς και επίμονες τοποθετήσεις των εκπροσώπων μας, δεν δίνεται ξεκάθαρη εικόνα των υποχρεώσεων (π.χ. στις 18/11/13 οι εκπρόσωποί μας στην Σχ. Επιτροπή Π.Ε. ενημερώθηκαν ότι το ΝΠΔΔ χρωστά σε ΔΕΚΟ και διάφορους προμηθευτές περίπου 77.000ευρώ, ενημέρωση εντελώς αντίθετη με αυτή που είχαν μέχρι τότε) αλλά και των εσόδων των ΝΠΔΔ (π.χ. έσοδα εισπραττόμενα απ’ ευθείας από τους διευθυντές των σχολείων χωρίς ενημέρωση του Δ.Σ.) Επίσης, δεν δίνεται ξεκάθαρη εικόνα το πώς κάθε σχολείο αξιοποιεί τα χρήματα που εισπράττει και διαχειρίζεται.
5. Μέχρι σήμερα δεν έχει εισαχθεί ως θέμα ο οικονομικός απολογισμός του 2012 και δεν έχουμε ενημερωθεί για τα αποτελέσματα ελέγχου από τον Επίτροπο για τον οικονομικό απολογισμό του 2011

Για όλα τα παραπάνω ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να μεριμνήσει με κάθε εύθετο και νόμιμο τρόπο για την άμεση αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας των ΝΠΔΔ.
Θυμίζουμε δε ότι, κατά την Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/02/2013, η Ένωση Γονέων Αγίας Παρασκευής στην παρέμβασή της που ανέγνωσε και κατέθεσε εγγράφως ανέφερε μεταξύ άλλων: « Το δεύτερο σημαντικό θέμα που θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή του δημοτικού συμβουλίου είναι οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον μηχανισμό διοίκησης του δήμου (πολιτικό και διοικητικό-δηλαδή ΔΕΠ, Σχολικές Επιτροπές, Γραφείο Παιδείας) οι οποίες επιφέρουν σωρεία προβλημάτων στην λειτουργία των σχολείων καθώς και στον ασκούμενο έλεγχο που οφείλουν να έχουν τα Νομικά Πρόσωπα προς τα σχολεία. Πιστεύουμε ότι οφείλει το Δημοτικό Συμβούλιο να απασχοληθεί με αυτές τις δυσλειτουργίες και να τις αντιμετωπίσει.»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων δηλώνει ότι οι εκπρόσωποί του στα ΔΣ των 2 ΝΠΔΔ, με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός τους, δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθούν και θα συνεχίσουν να επιμένουν για την εύρυθμη, διαφανή και νόμιμη λειτουργία των ΝΠΔΔ προς όφελος των δημοσίων σχολείων της πόλης,.

Αγία Παρασκευή 25/11/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατατέθηκε στον Δήμο με Αρ.Πρωτ.45327/25.11.2013