Ειδική πρόταση στο Δήμαρχο από το Συμπαραστάτη του Δημότη προς όφελος των πολιτών

Ειδική πρόταση στο Δήµαρχο Αγίας Παρασκευής: βελτίωση της διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης οικονοµικών διαφορών των πολιτών µε το Δήµο

Ο Συµπαραστάτης του Δηµότη και της Επιχείρησης του Δήµου Αγίας Παρασκευής κ. Στρατής Χ. Γραµµατίδης υπέβαλε σήµερα στο Δήµαρχο Αγίας Παρασκευής ειδική πρόταση για ταχεία υποβολή και διεκπεραίωση αιτηµάτων των πολιτών προς εξωδικαστικό συµβιβασµό στην Οικονοµική Επιτροπή.

Ουσιαστικά το σχέδιο αυτό κωδικοποιεί τις υποχρεώσεις των δηµοτικών υπηρεσιών για άµεση ενέργεια ώστε οι πολίτες να έχουν την οριστική απόφαση του Δήµου Αγίας Παρασκευής µέσα σε πενήντα (50) µέρες από την υποβολή της αίτησης τους ως ορίζει ο νόµος. Η κατεύθυνση της πρότασης είναι προς την πλήρη εφαρµογή του άρθρου 72 παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ.5 του Ν. 4071/2012.

Το πλήρες κείµενο της ειδικής πρότασης είναι διαθέσιµο στην επίσηµη ιστοσελίδα του Δήµου. Για να το διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ.