Αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 sxoleio-mathima-taksi

Την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου συνεδρίασε η Δημοτική  Επιτροπή Παιδείας και αποφάσισε στο πλαίσιο της αναβάθμισης της λειτουργίας και  του  ρόλου  της την τακτική και  συχνότερη συνεδρίασή της.  Την μόνιμη  συμμετοχή, με δικαίωμα λόγου,  ενός εκπροσώπου για  κάθε μία  από τις  εκλεγμένες παρατάξεις  του  Δημοτικού Συμβουλίου, ενός  εκπροσώπου της Σχολικής Μαθητικής Κοινότητας, καθώς  και  των  Προέδρων των  δύο  Σχολικών Επιτροπών, την κατά περίσταση συμμετοχή εκπροσώπων της Σχολικής Κοινότητας όταν  συζητείται θέμα  για  συγκεκριμένο Σχολείο,  όπως και  την έκτακτη συμμετοχή εκπροσώπων από τις Διευθύνσεις του Δήμου εφόσον  υπάρχει σχετικό θέμα  στην ημερήσια διάταξη.

Την άμεση  κατάθεση προς ψήφιση  από το Δημοτικό  Συμβούλιο των  απολογισμών προηγούμενων  χρήσεων  που εκκρεμούν αδικαιολόγητα από τις  απελθούσες Σχολικές Επιτροπές και  το λογιστικό γραφείο. Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής που θα εξετάσει τη δυνατότητα σύνταξης προϋπολογισμού των  Σχολικών Επιτροπών για  το έτος  2015,  ορθολογικότερου επιμερισμού της κατανομής πιστώσεων στις δύο Σχολικές Επιτροπές, όπως και  την πιθανότητα δημιουργίας τμημάτων προμηθειών σε κάθε  μία  Σχολική  Επιτροπή, που θα  εξυπηρετεί τις  λειτουργικές ανάγκες των  Σχολείων. Την άμεση  διερεύνηση εκκρεμών  υποθέσεων για  την ανέγερση νέων  Σχολικών Μονάδων από τις  Κτηριακές Υποδομές  αΕ  (πρώην ΟΣΚ).

Την ανάγκη συγκρότησης των  δύο  επιτροπών καταλληλότητας (Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας) και  την  άμεση  σύγκλιση της  Πρωτοβάθμιας Επιτροπής,   η  οποία  θα   επανεξετάσει  το  ζήτημα   της   καταλληλότητας  του   οικοπέδου «Μακρή», έπειτα από σχετικό έγγραφο που έχει  καταθέσει η Τεχνική  Υπηρεσία του Δήμου  μας  και  το οποίο ορίζει  ως  μοναδικό τον εν λόγω  χώρο.  Την επίσπευση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες  του  Δήμου  της  τακτοποίησης του  ιδιοκτησιακού καθεστώτος όλων των Σχολείων της αγίας Παρασκευής (δεν  υπάρχουν λόγω  αμέλειας των προηγούμενων δημοτικών αρχών) όπως και  τη νομιμοποίησή τους.  Επίσης την ανάγκη σύνταξης ειδικής μελέτης όπου θα  εμφανίζονται οι προτεραιότητες επισκευής και  συντήρησης των  Σχο- λείων.  Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, που θα εξετάσει το ενδεχόμενο για  πρόταση της μετατόπισης των ορίων,  αφού  πρώτα διερευνήσει τις ανάγκες σχολικής  στέγης  σύμ- φωνα  και  με  τις  δημογραφικές αλλαγές σε  βάθος  χρόνου.  Την άμεση  επικοινωνία του Προέδρου της  ΔΕΠ με  όλους  τους  Δ/ντές  των  Σχολείων της  αγίας Παρασκευής, σε μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης και διεκδίκησης από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εσωτερικών ή/και  Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Την άμεση  διερεύνηση, σε συνεργασία με τους  Διευθυντές των Σχολείων και  τους  Συλλόγους Γονέων,  φαινομένων υποσίτισης μα- θητών  και  την εξασφάλιση δεκατιανού και  γεύματος από τις  Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Επίσης στο πλαίσιο λειτουργίας του ανοικτού Σχολείου για  τους  μαθητές αποφάσισε, την πιλοτική εφαρμογή για  δύο  ή περισσότερα σχολεία που θα  χαρακτηριστούν ως  «ανοι- κτά  – Κοινωνικά» και  τη δημιουργία  Κοινωνικού Φροντιστηρίου σε συνεργασία με  την Διεύθυνση  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και  με  την α-Γ ΕΛΜΕ.  Την άμεση  συνερ- γασία με  όλους  τους  Συλλόγους Γονέων,  οι  οποίοι θα  μας  ενημερώσουν για  τα  προ- γράμματα δημιουργικής απασχόλησης που προγραμματίζουν και  για  τον τρόπο με  τον οποίο θα  μπορούσαν να  συμμετέχουν.   Για  τον ίδιο  λόγο  σκοπεύει να  ζητήσει  επίσημη ενημέρωση από τους  δύο Διευθυντές Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας) για άλλα  προγράμματα, που το Υπουργείο Παιδείας ονομάζει «Κοινωνικό Σχολείο», και για τον  τρόπο υλοποίησής τους.  Η ΔΕΠ αποφάσισε ότι  οφείλουμε πάνω απ’ όλα  να  ανοί- ξουμε  τα  σχολεία στους  μαθητές για  να παίξουν, ειδικά όταν  πλέον δεν  υπάρχουν εκεί- νοι  οι  χώροι   στις   γειτονιές  που  θα   μπορούσαν  να   εκτονώνονται  τα   παιδιά  μας. ανοίγοντας τις αυλές  των σχολείων  «ανοίγουμε» μια άλλη προοπτική συνεύρεσης και κοι- νωνικοποίησης των μαθητών και  ταυτόχρονα αλλάζουμε την θεώρηση  από υποχρεωτική σε επιλογής.

Τέλος, η ΔΕΠ προτίθεται να διερευνήσει νέους  τρόπους επικοινωνίας και συνεργασίας με τα  εκλεγμένα Δεκαπενταμελή Συμβούλια.

 

 

 

Αγία  Παρασκευή,  8.10.2014

Ο πρόεδρος της ΔΕΠ

Πάνος  Γκόνης

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr

Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.