«Παραχώρηση, επιτέλους, των σχολικών κτιρίων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής»

2ο γυμνάσιο Αγ. Παρασκευή

Μετά από επανειλημμένες συναντήσεις της Δημοτικής Αρχής με τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (πρώην Ο.Σ.Κ.) επιτεύχθηκε, επιτέλους, η παραχώρηση της χρήσης των σχολείων της Αγίας Παρασκευής στο Δήμο. Με την παραχώρηση ο Δήμος Αγίας Παρασκευής μπορεί να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση αδειών δόμησης και για την κάλυψη των επισκευαστικών αναγκών των σχολείων. Η παραχώρηση έγινε με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στις 12/11/2014, η οποία αναφέρει επί λέξει ότι:

1. «Εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης, άνευ ανταλλάγματος και για δεκαπέντε (15)χρόνια, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, των ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. ως οιονεί καθολικής διαδόχου της εταιρίας Ο.Σ.Κ. Α.Ε. στα οποία λειτουργούν σχολικά διδακτήρια».

2. «Εγκρίνει τη συναίνεση τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. προκειμένου ο Δήμος Αγίας Παρασκευής να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση αδειών δόμησης για την κάλυψη των επισκευαστικών αναγκών των σχολείων του Δήμου στα παραπάνω ακίνητα».

 

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr

Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.