Ανακοίνωση για τις Παιδικές Χαρές του Δήμου

paidikesimaΤον Μάιο του 2014 έπειτα από μια σειρά βεβιασμένων κινήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, απαιτήθηκε από όλους τους Δήμους η προσαρμογή των Παιδικών Χαρών στην κείμενη νομοθεσία και η προμήθεια του ειδικού σήματος πιστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 931Β/2009, με καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών την 30ή Ιουνίου 2014. Μετά την παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας οι Δημοτικές Αρχές (οι οποίες αντικειμενικά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στην απαίτηση του Υπουργείου) υποχρεώθηκαν να διακόψουν τη λειτουργία των Παιδικών Χαρών με την τοποθέτηση κατάλληλης προειδοποιητικής σήμανσης.

Το χρονικό περιθώριο για την προσαρμογή στις προαναφερθείσες κείμενες διατάξεις ήταν ανέφικτο και για τον Δήμο μας, που ήταν ανέτοιμος να αντεπεξέλθει στις ασφυκτικές προθεσμίες που έθετε η σχετική Υπουργική Απόφαση. Χρειάζεται, δε, να επισημάνουμε ότι η σχετική ετοιμότητα εξαρτάται από πλήθος παραγόντων, καθώς η διαδικασία της πιστοποίησης προβλέπει: α) Αρχικό έλεγχο για καταγραφή παρατηρήσεων, β) Πραγματοποίηση των συνιστώμενων επισκευών, γ) Έλεγχο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης και δ) Τελική σύσταση φακέλου για απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας. Απαραίτητη φυσικά προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω είναι να υπάρχουν οι αντίστοιχοι ανάδοχοι των έργων με συμβάσεις σε ισχύ και επίσης η διαδικασία πιστοποίησης να είναι σαφώς καθορισμένη από το Υπουργείο. Από όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις καμία δεν μπορούσε, τότε, να εκπληρωθεί και έτσι οι 15 Παιδικές Χαρές στα μέσα του καλοκαιριού σφραγίστηκαν (από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή) στο σύνολό τους, σφράγιση που παραβιαζόταν συστηματικά, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών που τις χρησιμοποιούσαν.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή από τον Σεπτέμβριο του 2014 σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε με τους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς τις διαδικασίες προκειμένου να πιστοποιηθούν οι Παιδικές Χαρές του Δήμου. Έτσι, ξεκινήσαμε άμεσα τη διαδικασία σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Στις 25 Νοεμβρίου 2014 είχε ήδη ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο πιστοποίησης που αφορούσε στον αρχικό έλεγχο και την καταγραφή των παρατηρήσεων, ενώ μέσα στον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκε και ο ανοιχτός διαγωνισμός για τη συντήρηση και επισκευή των Παιδικών Χαρών και των Υπαίθριων Χώρων του έτους 2014.

Σήμερα έχουμε ήδη ολοκληρώσει την πιστοποίηση τεσσάρων νέων Παιδικών Χαρών που αναπλάστηκαν μέσω ΕΣΠΑ τον προηγούμενο χρόνο, στην περιοχή του Κοντοπεύκου και των Πευκακίων. Αυτές είναι: α) της πλατείας Μελ. Μερκούρη επί της οδού Κορυτσάς – Πεντέλης β) της πλατείας Δημοκρατίας (Ιόλα) επί των οδών Χείλωνος και Αγγ. Σικελιανού, γ) της πλατείας που περικλείεται από τις οδούς Αγ. Τριάδος, Ψαρών και Απόλλωνος και δ) της οδού Εθνάρχου Μακαρίου στα Πευκάκια. Φέρουν όλες το σχετικό ειδικό κυκλικό σήμα και είναι σε πλήρη λειτουργία.

Δυστυχώς μετά την έκθεση του αρχικού ελέγχου του φορέα πιστοποίησης και έως ότου κάθε Παιδική Χαρά λάβει το ειδικό σήμα, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών υποχρεώθηκε να ανανεώσει τη σφράγιση των υπόλοιπων έντεκα (11), αφού όλες είχαν παραβιαστεί και οι χρήστες τους εκτίθονταν σε κινδύνους. Είμαστε, ωστόσο, έτοιμοι στις 5 Ιανουαρίου 2015 να ξεκινήσουμε τις εργασίες επισκευής για τις υπόλοιπες Παιδικές Χαρές. Έχει προηγηθεί η απαραίτητη προεργασία από την οποία προέκυψε κατάλληλο χρονοδιάγραμμα, ώστε κάθε μήνα εφεξής να παραδίδονται τουλάχιστον 3 Παιδικές Χαρές σε πλήρη λειτουργία, διανεμημένες κατάλληλα στον αστικό ιστό της πόλης, με κεντρικό στόχο έως τον Μάρτιο να έχουν όλες πιστοποιηθεί.

Ζητάμε την κατανόησή σας, καθώς σύντομα οι Παιδικές Χαρές θα είναι και πάλι λειτουργικές και παρακαλούμε για την ασφάλεια των παιδιών σας να επισκέπτεστε μόνο όσες έχουν λάβει το σχετικό ειδικό σήμα. Εντός του Ιανουαρίου θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τις επόμενες 3 πιστοποιημένες Παιδικές Χαρές και παράλληλα με όλα όσα προαναφέρθηκαν ετοιμάζεται σχέδιο κανονισμού για την εποπτεία, φύλαξη και λειτουργία των Παιδικών μας Χαρών ώστε να μην προκύψει ποτέ ανάλογο πρόβλημα στο μέλλον.

 

 

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

         ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ                               ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

—–
Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.