Μια οφειλόμενη απάντηση του Σωτήρη Παπαμιχαήλ

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΑ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μια οφειλόμενη απάντηση

του Σωτήρη Παπαμιχαήλ,

Δημοτικού Συμβούλου

Προέδρου ΠΑΟΔΑΠ

 

Σ. ΠαπαμιχαήλΗ άσκηση αντιπολίτευσης στις αποφάσεις κάθε Δημοτικής Αρχής είναι αναμενόμενη και θεσμικά προβλεπόμενη. Είναι, όμως, απαράδεκτο και αντίθετο με τις αρχές της προσωπικής ηθικής να αποσιωπάται η ουσία και το θετικό για τον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό αποτέλεσμα των αποφάσεών μας και αντ΄ αυτού να εξαπολύεται ανοίκεια, αβάσιμη, εμπαθής και προσβλητική προσωπική επίθεση, για οφειλόμενη  κατεπείγουσα νόμιμη ενέργεια του Προέδρου υπέρ ζωτικών συμφερόντων του Νομικού Προσώπου, του οποίου έχει την ευθύνη και τα οποία με κανέναν άλλο διαθέσιμο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή τρόπο δεν ήταν δυνατόν να εξασφαλιστούν. Συμφερόντων εννόμων του Οργανισμού, μεγάλου οικονομικού ύψους (97.329,13 ευρώ), τα οποία κινδύνευαν άμεσα με παραγραφή, σε βάρος του Δημοσίου – Δημοτικού συμφέροντος, το οποίο  όλοι  έχουμε κληθεί να υπηρετούμε, ο καθένας από τη θέση του.

Συγκεκριμένα:

 1. 1.   Όπως είναι γνωστό, η ΓΓΑ οφείλει στον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου (ΠΑΟΔΑΠ) από την εκτέλεση αθλητικών προγραμμάτων κ.λπ. (της περιόδου 2008-2009 έως 2011-2012), σημαντικότατα χρηματικά ποσά, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 210.226,41 ευρώ. Πρόκειται για χρήματα, τα οποία έχει ήδη εκταμιεύσει ο ΠΑΟΔΑΠ (και ο πρώην ΟΑΔΑΠ) για την μισθοδοσία Γυμναστών κ.λπ. και τα οποία δυστυχώς η προηγούμενη Δημοτική Αρχή ανέμενε επί έτη στωικά την εξόφλησή τους, χωρίς να πράττει το παραμικρό.
 2. 2.   Εξ αυτών, ποσό 35.391,96 ευρώ για την αθλητική περίοδο 2011-2012 είχε ήδη εγκριθεί για εκταμίευση με την με αρ. 6087 Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) της  25ης  Φεβρουαρίου 2014, την ύπαρξη της οποίας πληροφορήθηκα ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ  μετά από προσωπική έρευνα περί τα μέσα Οκτωβρίου 2014,   όταν ο ίδιος κατέθεσα στη ΓΓΑ την -κατόπιν ταχύτατης συγκρότησης του σχετικού φακέλου από την Υπηρεσία- αίτηση του ΠΑΟΔΑΠ για συμμετοχή  του στα προγράμματα της,  στο πλαίσιο έκτακτης προθεσμίας που χορηγήθηκε και την οποία αξιοποιήσαμε. Σημειώνεται ότι για την είσπραξη  από τον ΠΑΟΔΑΠ των 35.391,96  ευρώ δυστυχώς ουδέν είχε πράξει η προηγούμενη διοίκηση, αν και η ΥΑ είχε σταλεί στον ΠΑΟΔΑΠ, ενώ όπως με ενημέρωσε η αρμόδια υπάλληλος κ. Τσάκωνα η ΥΑ εξεδίδετο για δεύτερη φορά, δηλαδή είχε εκδοθεί και αποσταλεί στον ΠΑΟΔΑΠ και το 2013 (!), χωρίς να εισπραχθεί το ποσό. Η είσπραξη του ποσού απαιτούσε βέβαια ολόκληρη σειρά δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων και τους ταμειακούς απολογισμούς 2012 και 2013, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το ΔΣ του ΠΑΟΔΑΠ και το Δημοτικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο 2014.
 3. 3.   Τα οφειλόμενα ποσά των προηγουμένων περιόδων 2008-2009 και 2009-2010, ήσαν και είναι συνολικά 97.329,13 ευρώ (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ), για τα οποία η απελθούσα Διοίκηση δυστυχώς ουδέν είχε πράξει για την κατά Νόμο διεκδίκηση τους, αφού η ΓΓΑ δεν τα εξοφλούσε. Τα ποσά αυτά παραγράφονταν την 31.12.2014.   
 4. 4.   Για την εν γένει αντιμετώπιση του θέματος, ελήφθη η με αρ, 148/2014 σχετική απόφαση από το Δ.Σ. της 25.11.2014, όμως χωρίς δέσμευση ποσού από τον οικείο Κ.Α., διότι μεταξύ αλλων ανεμένετο η συγκέντρωση των στοιχείων και η συγκρότηση του σχετικού φακέλου.
 5. 5.   Η εκ μέρους του Οργανισμού κυριολεκτικά εξ υπαρχής ανασύσταση του σχετικού διοικητικού φακέλου των ετών 2008-2012 (αιτήσεις, απολογιστικά, μισθοδοσίες, εγκρίσεις, ΥΑ κλπ) σχεδόν ολοκληρώθηκε περί τα μέσα Δεκεμβρίου 2014, ώστε μπροστά μου και εντός ενός κυκεώνα θεμάτων και προβλημάτων απεφάσισα να επιληφθώ προσωπικώς της νόμιμης αναγκαίας πρώτης ενέργειας, ήτοι της διακοπής της παραγραφής των απαιτήσεων, ώστε να μην χαθούν τα χρήματα, εξέλιξη που θα ήταν τραγική για τον Οργανισμό.
  1. 6.   Κατόπιν αυτών, έπραξα με μεγάλη προσωπική προσπάθεια, σε καθεστώς πανελλαδικής αποχής των δικηγόρων και σε εορταστική για πολλούς περίοδο, αυτό που μου υπαγόρευσε η συνείδηση μου και επέβαλλε το καθήκον μου, δηλαδή διέκοψα την παραγραφή των απαιτήσεων του Οργανισμού με κατάρτιση, κατάθεση και επίδοση δύο αγωγών, ώστε ο ΠΑΟΔΑΠ να εισπράξει τα ποσά αυτά. Είμαι απόλυτα εντάξει με τη συνείδηση μου, διότι διασφάλισα περιουσία του Οργανισμού και των δημοτών ύψους ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (97.329,13) και έδωσα στο Δ.Σ. τη δυνατότητα να εξετάσει αναλυτικότερα το θέμα και να αναθέσει  την υπόθεση όπου αποφασίσει. Δεν το έγραψα στις καλένδες, ούτε σήκωσα  τα χέρια ψηλά, ούτε το έβαλα στα πόδια. Και αν κάτι δεν έγινε απόλυτα σωστά διαδικαστικά, που πολύ αμφιβάλλω, πρώτος εγώ θα το διορθώσω, αλλά με ήσυχη τη συνείδησή μου.
  2. 7.   Αντιπαρέρχομαι αρκετά από τα αναγραφόμενα, τα οποία θεωρώ ευτελιστικά για όλους μας, και ενημερώνω:
   α) Η αγωγή κατετέθη και στις δύο δικαιοδοσίες (αστική και διοικητική), λόγω της βέβαιης αμφισβήτησης της φύσης της διαφοράς (Ιδιωτική – Δημόσια).

β) Η χρήση της παγίας προκαταβολής έγινε διότι δεν υπήρχε άλλη διαθέσιμη πίστωση, την ώρα εκείνη. Στο συνολικό ποσό (260 + 260 + 55 = 575 ευρώ) περιλαμβάνονται με αποδείξεις ΟΛΕΣ οι δαπάνες και μόνον αυτές, ήτοι οι δαπάνες ΔΣΑ, οι επιδόσεις 26 ευρώ εκάστη, ο ΦΠΑ και ΟΛΕΣ οι κρατήσεις. Υπήρχε περίπτωση ΣΕ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ (παρά Πρωτοδίκαις, παρ΄ Εφέταις, παρ΄ Αρείω Πάγω), εάν προλαβαίναμε να αναθέσουμε την υπόθεση, να ασκούσε αγωγές με το ως άνω ποσό; Ζημιώθηκε ή ωφελήθηκε ο Οργανισμός από τη συγκυρία να προεδρεύει Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.;

Εν κατακλείδι, είμαι βέβαιος ότι χωρίς στοιχειώδη εμπιστοσύνη, δηλαδή  εμπιστοσύνη στα στοιχειώδη πράγματα, τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά επίσης τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς την αναγκαία κατανόηση των πραγμάτων και της εξ αυτών εικόνας.-

—-

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr

Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.