Ερωτήματα του Σωτήρη Παπαμιχαήλ προς τον Βασίλη Ζορμπά

sotiris.Papamichail

ΑΜΕΙΛΙΚΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β. ΖΟΡΜΠΑ

Ο Δήμος δεν διεκδίκησε υπερβολικά ποσά

Πλησιάζουν 4 (τέσσερις) μήνες από την 23η Σεπτεμβρίου, οπότε ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση (Δ.Σ.) του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ). Επιλογή μας ήταν και παραμένει η αντιμετώπιση των προβλημάτων, πολλά των οποίων επισώρευσαν στον Οργανισμό οι Διοικήσεις της Δημαρχίας Β. Ζορμπά, όπως και η αιφνίδια παράτυπη παραίτηση του Β. Σάρκουλα την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Στο διάστημα αυτό αποφύγαμε κάθε δημόσια αναφορά στα έργα και στις ημέρες της απελθούσας Διοίκησης, ευελπιστώντας στη διαμόρφωση ήπιου κλίματος, παρά τις αντίθετες ενδείξεις. Η στάση αυτή πιθανά εξελήφθη ως αδυναμία.

Οι συμπολίτες μας δικαιούνται και απαιτούν να γνωρίζουν ποιοι και πώς φροντίζουν το Δημοτικό συμφέρον, ώστε να διαμορφώσουν γνώμη με γνώση και όχι με ψεύδη και σκόπιμες αποκρύψεις. Ήρθε λοιπόν η ώρα της αλήθειας. Είμαστε υποχρεωμένοι να αναλύσουμε το θέμα των οφειλομένων υπέρογκων ποσών προς το Δήμο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως και την απαράδεκτη ολιγωρία της προηγούμενης Δημοτικής αρχής.

Για τον λόγο αυτό, καλούμε τον Β. Ζορμπά να απαντήσει στα εξής ερωτήματα, επιφυλασσόμενοι να επανέλθουμε με νέα, εάν χρειασθεί:

1.   Είναι αλήθεια, ναι ή όχι, ότι στον Ταμειακό Απολογισμό ΠΑΟΔΑΠ έτους 2011 στον Κωδικό με αρ .0619.02 «Χρηματοδότηση από τη Γ.Γ.Α. για Προγράμματα Αθλητισμού» της Ομάδας 06 «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» έχει εγγραφεί ποσό 319.294,66 ευρώ (ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ); Για ποιο λόγο η Βεβαίωση και η Είσπραξη του άνω ποσού από τη Γ.Γ.Α. είναι ΜΗΔΕΝΙΚΗ; Τι ακριβώς έπραξε η Διοίκηση Ζορμπά για να εισπραχθεί μέρος έστω του ποσού αυτού; Παρακαλούμε να απαντήσουν αμέσως και με στοιχεία.
2.   Είναι αλήθεια, ναι ή όχι, ότι στον Ταμειακό Απολογισμό ΠΑΟΔΑΠ έτους 2012 στον Κωδικό με αρ. 0619.02 «Χρηματοδότηση από τη Γ.Γ.Α. για Προγράμματα Αθλητισμού» της Ομάδας 06 «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» έχει επανεγγραφεί το ποσό των 319.295 ευρώ (ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ), π λ έ ο ν ποσού 25.000 ευρώ (ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ) εγγεγραμμένου  στον Κωδικό 0619.03 με την αιτιολογία «Χρηματοδότηση από τη Γ.Γ.Α. για προγράμματα αθλητισμού 2012», δηλαδή η Γ.Γ.Α. όφειλε συνολικά στον ΠΑΟΔΑΠ ποσό 344.295 ευρώ (ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ); Για ποιο λόγο η Βεβαίωση και η Είσπραξη του άνω συνολικού ποσού από τη Γ.Γ.Α. είναι επίσης  ΜΗΔΕΝΙΚΗ; Τι ακριβώς έπραξε για δεύτερο συνεχόμενο έτος η Διοίκηση Ζορμπά για να εισπραχθεί μέρος έστω του αυξημένου πλέον ποσού αυτού; Παρακαλούμε να απαντήσουν αμέσως και με στοιχεία.
3.   Είναι αλήθεια, ναι ή όχι, ότι στον Ταμειακό Απολογισμό ΠΑΟΔΑΠ έτους 2013 στον Κωδικό με αρ.0619.02 «Χρηματοδότηση από τη Γ.Γ.Α. για Προγράμματα Αθλητισμού» της Ομάδας 06 «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» έχει εγγραφεί ποσό 35.000 ευρώ (ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ) (βλ. σημείο 5 παρόντος), ενώ στον Κωδικό 2119.01 «Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για π ρ ώ τ η φορά από ΓΓΑ» έχει εγγραφεί ποσό 303.181,28 ευρώ (ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ), δηλαδή η συνολική οφειλή της Γ.Γ.Α. ήταν ποσού 338.181,28 ευρώ (ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ); Για ποιο λόγο η Βεβαίωση και η Είσπραξη του άνω ποσού από τη Γ.Γ.Α. είναι επίσης ΜΗΔΕΝΙΚΗ; Τι ακριβώς έπραξε για τρίτο συνεχόμενο έτος η Διοίκηση Ζορμπά για να εισπραχθεί μέρος έστω του ποσού αυτού; Περιμένουμε να απαντήσουν αμέσως και με στοιχεία.
4.   Είναι αλήθεια, ναι ή όχι, ότι στον Ταμειακό Απολογισμό ΠΑΟΔΑΠ ετους 2014 Κωδικός με αρ.0619.02 «Χρηματοδότηση από τη ΓΓΑ για Προγράμματα Αθλητισμού» της Ομάδας 06 «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ; Τι έγιναν τα ποσά των προηγουμένων ετών; Γιατί δεν ενεγράφησαν; Με ποια απόφαση; Παραιτήθηκαν από τη διεκδίκηση; Με ποια απόφαση; Γιατί επίσης δεν είναι εγγεγραμμένα ούτε ως Π.Ο.Ε.; Τι ακριβώς μεθοδεύθηκε, από ποιους και για ποιο λόγο; Τι έπραξε για τέταρτο συνεχόμενο έτος η Διοίκηση Ζορμπά για να εισπραχθεί μέρος έστω των οφειλομένων των προηγουμένων ετών; Περιμένουμε να απαντήσουν αμέσως και με στοιχεία.
5.   Και τέλος (προς το παρόν) γιατί δεν εισπράχθη το ποσό των 35.000 ευρώ για την αθλητική περίοδο 2011–2012, αν και η σχετική Υπουργική Απόφαση με αρ. 6087/25 Φεβρουαρίου 2014 (ΑΔΑ.ΒΙΕΕΓ-ΦΜΡ) εισήχθη στον ΠΑΟΔΑΠ με το με αρ.πρ.138/13 Μαρτίου 2014, για δεύτερο έτος; Ρητορικό ερώτημα. Η απάντηση είναι διότι, για να εισπραχθεί έπρεπε να προσκομισθούν και οι Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ταμειακοί Απολογισμοί των ετών 2012 και 2013, οι οποίοι δεν είχαν συνταχθεί και εγκριθεί αντιστοίχως (!) Η έγκριση των Απολογισμών 2012 και 2013 από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΔΟΑΠ έγινε με τις με τον αρ. 125/31 Οκτωβρίου 2014 και 135/25 Νοεμβρίου 2014 αποφάσεις και από το Δημοτικό Συμβούλιο με τις με αρ. 400/12 Νοεμβρίου 2014 και 437/15 Δεκεμβρίου 2014 αποφάσεις. Η δε κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων των ετών 2012 και 2013 ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2014.

Συνεπώς, καλείται ο B. Ζορμπάς να απαντήσει:

  1. 1.   Για ποιο λόγο δεν διεκδίκησε τα οφειλόμενα ποσά;
  2. 2.   Πόσα από αυτά έχουν ήδη χαθεί (παραγραφεί);
  3. 3.   Γιατί δεν είχε συντάξει και εγκρίνει τους Απολογισμούς 2012 και 2013, ώστε να εισπράξει το ποσό των 35.000 ευρώ της περιόδου 2011–2012;
  4. 4.   Μήπως άραγε και για τα προηγούμενα έτη είχαν εκδοθεί αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις επιχορήγησης, τις οποίες όμως δεν εισέπραξε;
  5. 5.   Μήπως εφηύρε τη δικαιολογία της μη είσπραξης, με σκοπό να σταματήσει ήδη από το 2013 τη συμμετοχή του ΠΑΟΔΑΠ στα Προγράμματα και να στερήσει έτσι τους Γυμναστές από τα Σχολεία και επιπλέον να συνάψει ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ σε ιδιώτες για την εκτέλεση των Προγραμμάτων;
  6. 6.   Οι άλλοι Δήμοι και Οργανισμοί γιατί πληρώνονται και ο δικός μας όχι;

Ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr

Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.