Υπογραφή συνεργασίας του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” με το Δήμο Αγ. Παρασκευής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Στην υπογραφή Mνημονίων Συνεργασίας προχώρησε το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με το Δήμο Αγίας Παρασκευής και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συνεχίζοντας τις ενέργειες προαγωγής της Έρευνας και της Εκπαίδευσης που αποτελούν πρωταρχικό στόχο του Κέντρου.

Πιο συγκεκριμένα, στο Συμφωνητικό Συνεργασίας με το Δήμο Αγίας Παρασκευής που υπεγράφη στις αρχές έτους 2015, κατά τη διάρκεια κοπής της πίτας του Κέντρου, συμφωνήθηκαν ενέργειες που στοχεύουν στην ανάπτυξη του τομέα Παιδείας και τη δυνατότητα επέκτασης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στους τομείς των θετικών επιστημών και στις μικρότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Παράλληλα, το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» προχώρησε στην υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε ερευνητικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό επίπεδο στο πλαίσιο προαγωγής της Έρευνας και της Εκπαίδευσης. Η συνεργασία μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων θα γίνεται σε όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον με γνώμονα την αριστεία. Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία εγκαινιάζεται με τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «Σχεδιασμός Διαστημικών Συστημάτων» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και «Υλικών και Τεχνολογιών Πολιτιστικής Κληρονομιάς» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών κατά την διάρκεια των οποίων το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» θα παραχωρεί χώρους διδασκαλίας, καθώς επίσης και ερευνητές οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τη διδασκαλία. Επιπροσθέτως θα διερευνηθεί η δημιουργία νέων Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στους τομείς Ενέργειας/Περιβάλλοντος, Γεωπονίας και Αγροτικής Οικονομίας.

Σε επίπεδο Διδακτορικών διατριβών, οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα έχουν τη δυνατότητα να εκπονούν τη διατριβή τους στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με συνεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού και των δύο Ιδρυμάτων.

Οι δράσεις του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: την συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συνεδρίων, καθώς και την υποβολή κοινών προτάσεων στα πλαίσια Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (HORIZON 2020) με σκοπό να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να προαχθεί η Έρευνα.

 

 

 

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.