Σε αργία δήμαρχος για δια περιφοράς αποφάσεις

ste

Σε αργία οριστικά και με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τέθηκε και ο Δήμαρχος Αγράφων Ευρυτανίας για την δια περιφοράς απόφαση. Για την ιστορία ο δήμαρχος υπογράφει αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου οι οποίες πάρθηκαν ομόφωνα με τηλεφωνική επικοινωνία.
Ομως όπως ήταν φυσικό στο πρακτικο της απόφασης γράφτηκε ότι έγινε κανονικά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ότι έγινε ψηφοφορία κλπ. Την ευθύνη βέβαια φέρουν ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Επειδή όμως και ο δήμαρχος υπογράφει σαν να ήταν παρόν στη συνεδρίαση, η Αποκεντρωμένη Διοόικηση και στην συνέχεια και το ΣτΕ έκριναν ότι πρόκειται για ψευδή βεβαίωση και παράβαση καθήκοντος “εξαπατώντας την εποπτεύουσα Υπηρεσία καθώς και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες”
Ο Δήμαρχος γράφει η απόφαση “είχε γνώση ή συνέργησε στο να παρθούν αποφάσεις τηλεφωνικώς χωρίς να πραγματοποιηθούν συνεδριάσεις για τις οποίες όμως συντάχθηκαν πρακτικά ως γενόμενες, υλοποιώντας αυτές ως νόμιμα ληφθείσες, διαβιβάζοντας υπογεγραμμένα από τον ίδιο ακριβή αποσπάσματα εικονικών πρακτικών, εικονικών συνεδριάσεων που δεν προβλέπονται από καμιά διάταξη νόμου, εξαπατώντας την εποπτεύουσα Υπηρεσία και ενδεχομένως άλλες υπηρεσίες».
Επειδή, προβάλλεται ότι δεν τίθεται ζήτημα παράβασης καθήκοντος του προσφεύγοντος σε σχέση με τις συνεδριάσεις και τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού τα καθήκοντά του ως Δημάρχου δεν έχουν σχέση με τη σύγκληση και λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο λόγος είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Την ευθύνη για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη διεύθυνση της συζήτησης κατά τις συνεδριάσεις του έχει, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 67 και 69 του ν. 3852/2010 και 3, 4 και 6 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού, για τη σύνταξη δε των πρακτικών ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και 8 του ως άνω Πρότυπου Κανονισμού. Οι πράξεις, όμως, και παραλείψεις των ως άνω δεν απαλλάσσουν τον προσφεύγοντα από την πειθαρχική του ευθύνη, δεδομένου ότι α) συμμετείχε στις ως άνω τηλεφωνικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, β) υπέγραψε ακριβή αποσπάσματα από τα συνταχθέντα γι’ αυτές πρακτικά, στα οποία βεβαιώνεται ότι έγινε νόμιμη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ότι παρέστησαν τα αναφερόμενα σε αυτά πρόσωπα, και ελήφθησαν, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνες αποφάσεις και γ) απέστειλε τα ως άνω αποσπάσματα με έγγραφα υπογραφόμενα από τον ίδιο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2464/2007, 3204/2009, 1378/2010).

ΠΗΓΗ:http://myota.gr

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.