Ο Δήμος απαιτεί σεβασμό απο τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας

71b8abbaf5aec625744fde653fb967fedimosia_erga_mikra

Από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης καθηκόντων η Δημοτική Αρχή θεώρησε ως επιτακτική ανάγκη τη συνεννόηση με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) για το συντονισμό των εργασιών τους και την επιβολή κανόνων στις ανάδοχες εταιρείες, καθώς η πόλη έχει γίνει εργοτάξιο χωρίς εφαρμογή κανόνων και η δυσαρέσκεια των πολιτών ήταν και είναι διάχυτη.
Σημαντικό όπλο σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί ο Κανονισμός εκτέλεσης εργασιών επί οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων για την κατασκευή – επισκευή-ανακατασκευή δικτύων και λοιπών εργασιών, που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αγίας Παρασκευής την Πέμπτη 19 Φλεβάρη 2015. Ο κανονισμός αφορά στον τρόπο εκτέλεσης των κάθε είδους εργασιών (εκσκαφών τομών, αποκαταστάσεων κ.λ.π.), επί οδοστρωμάτων, ερεισμάτων, πεζοδρομίων ,πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων που εκτελούνται από τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, Οργανισμούς, παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με τις κύριες προβλέψεις του Κανονισμού:

1. Βασική προϋπόθεση για έκδοση οποιασδήποτε άδειας εργασίας (τομής κ.λ.π.) από την έκδοση του παρόντος κανονισμού είναι οι πάροχοι να καταθέσουν στο Δήμο αρχεία όλων των υφιστάμενων δικτύων που έχουν εγκαταστήσει.

2. Η µη τήρηση των προϋποθέσεων έγκρισης ή των όρων της άδειας τομής ή των αναφερομένων στον κανονισμό προδιαγραφών αποκατάστασης, πέραν των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία, θα έχει ως συνέπεια:
• την άμεση ανάκληση της αδείας,
• την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής,
• τη μη χορήγηση νέας άδειας στην συγκεκριμένη Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας, Οργανισμό, πάροχο δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, νομικό ή φυσικό πρόσωπο μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους.

 

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ελισάβετ Πετσατώδη

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.