Ο Δημοτικός Κινηματογράφος κύριο θέμα στο συμβούλιο του ΠΑΟΔΑΠ στις 22 Απριλίου – Εισηγήσεις

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Κυρίες και Κύριοι,

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 παρ.2, 234 παρ.1 ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και 67 ν. 3852/2010, προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22η Απριλίου 2016 και ώρα 15.30 έως 17.30 (μετά η αίθουσα είναι κατειλημμένη) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Λ. Μεσογείων αρ.415) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

 

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια κινηματογραφικών ταινιών για τη λειτουργία του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου έτους 2016 .
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για έξοδα λειτουργίας του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου.
  3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του υπαίθριου χώρου λειτουργίας του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου και διεξαγωγής των παραστάσεων του 9ου Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων Αττικής..
  4. Παραχώρηση χώρων του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου για υπαίθρια και δημόσια προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων και έγκριση όρων παραχώρησης.
  5. Εξουσιοδότηση Προέδρου για σύναψη σύμβασης με εταιρία μηχανημάτων αυτόματων πωλητών για τις ανάγκες του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου.
  6. Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος εγκατάστασης και λειτουργίας κινητής καντίνας στο Πολιτιστικό & Αθλητικό Πάρκο «Σταύρος Κώτσης».

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλώ να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΧΟΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΜ. ΠΩΛΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ