Το παραχωρητήριο του πρ. στρατοπέδου Σπυρούδη μιλάει ΜΟΝΟ για αθλητική χρήση…

Σπυρούδη Αγία Παρασκευή

Γράφει η Λένα Μαρκή

Σε προηγούμενα άρθρα μιλώντας για τη λειτουργία του δημοτικού κινηματογράφου στο πολιτιστικό πάρκο «Σταύρος Κώτσης» ή πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη, αναφερθήκαμε στον τρόπο με τον οποίο απέκτησε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής το χώρο. Ότι δηλαδή είναι παραχωρημένο προς χρήση από το Δημόσιο και όχι ιδιοκτησία του Δήμου. (ακολουθούν σχετικά link)

Τώρα ήρθε η ώρα για τις λεπτομέρειες αυτής της παραχώρησης.

Στις 18 Δεκεμβρίου 2001, με ορθή επανάληψη στις 19-3-2002, με έγγραφο της Δ/νσης Δασών της Περιφέρειας Αττικής, αρ. πρωτ. 4630, προς το Δασαρχείο Πεντέλης και το οποίο έγγραφο παρελήφθη από το γραφείο Δημάρχου Αγ. Παρασκευής στις 8-4-2002 (8664), αποφασίζεται η «Παραχώρηση κατά κυριότητα δημόσιας δασικής έκτασης για δημιουργία & λειτουργία αθλητικών χώρων & εγκαταστάσεων & Ιερού Ναού».

  1. Παραχωρείται κατά κυριότητα δημόσια δασική έκταση 100τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Παντζιές» στο Δήμο Αγίας Παρασκευής (τμήμα του πρ. στρατοπέδου Σπυρούδη) ως εξής

α) 37.976 τ.μ. στο Δήμο για τη δημιουργία αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της αθλούμενης νεότητας και

β) 1.124 τ.μ. στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Αττικής) για την απρόσκοπτη λειτουργία του ήδη υφιστάμενου Ιερού Ναού του Αγ. Κοσμά του Αιτωλού.

 

  1. Η παραχώρηση διαρκεί όσο υφίσταται οι σκοποί για τους οποίους γίνεται και με τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις, η μη τήρηση των οποίων συνιστά λόγο υποχρεωτικής ανάκλησής της.

          α. Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε 5 χρόνια

          β. Και ο Δήμος και ο Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής να λάβουν όλα τα μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς σύμφωνα με τις γραπτές υποδείξεις της Δασικής Υπηρεσίας

          γ. Να μην μεταβιβασθούν ή εκμισθωθούν οι εκτάσεις

          δ. Να μην αλλάξουν στο διηνεκές οι σκοποί παραχώρησης

          ε. Να διατηρηθεί, προστατευτεί και βελτιωθεί η δασική βλάστηση

          στ. Να οριοθετηθούν με δαπάνες των παραχωρησιούχων με κτιστά ορόσημα τα τμήματα της παραχωρούμενης έκτασης για να είναι ευχερής ο έλεγχος

          ζ. Η οποιαδήποτε περίφραξη των εκτάσεων θα τελεί υπό την έγκριση των οικείων Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας.

 

  1. Οποτεδήποτε εκλείψει ο σκοπός της παραχώρησης οι εκτάσεις επανέρχονται αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως στο Δημόσιο.
  2. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση ή άλλη αιτία επί τμήματος ή εφ’ ολοκλήρου της παραχωρούμενης έκτασης από μέρους τρίτων.
  3. Η δημιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρετουσών πολιτιστικές εκδηλώσεις επί της παραχωρούμενης έκτασης θα επιτραπεί μετά από έγκριση των Υπουργών Γεωργίας και Πολιτισμού & Επιστημών σύμφωνα με το άρθρο 60, παρ. 2 του Νόμου 998/79.

Ως συνέχεια αυτής της απόφασης έρχεται το πρωτόκολλο παράδοσης, παραλαβής και εγκατάστασης τη Δευτέρα 20-5-2002 και ώρα 11πμ. Παραλαβών Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, ο κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος.

Ο κ. Γιαννακόπουλος παρέλαβε τα 37.976 τ.μ. για το Δήμο για τη δημιουργία αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της αθλούμενης νεότητας. Βασική προϋπόθεση να τηρηθούν οι όροι και οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην με αρ. 4630/18-12-2001 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής όπως επαναλήφθηκε στο ορθό στις 19-3-2002.

Επιγραμματικά η παραχώρηση ορίζει το χώρο για αθλητικούς σκοπούς, μιλάει για υποχρέωση λήψης μέτρων πυρασφάλειας, για διατήρηση και βελτίωση της δασικής βλάστησης και ορίζει ότι για δημιουργία εγκαταστάσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις απαιτείται έγκριση από 2 Υπουργεία.

Το ποιος Δήμαρχος έπραξε κατά νόμον και ποιος όχι, είναι γνωστό και εμφανές. Ο καθείς φέρει τις ευθύνες του, εφόσον υπάρχουν. Εμείς οι δημότες έχουμε όφελος να είμαστε γνώστες της αλήθειας, να φροντίζουμε για το συμφέρον μας και να μην επιτρέπουμε να μας εξαπατούν. Για το λόγο αυτό, σήμερα σας κάνουμε γνωστό το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών, τα οποία μας έγιναν γνωστά μόλις πρόσφατα.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ούτε άδεια για τις τσιμεντοποιήσεις και την περίφραξη που έγιναν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ούτε σχετική άδεια για πολιτιστικές εκδηλώσεις για να λειτουργήσει ο κινηματογράφος.

Κατόπιν τούτων θεωρούμε ότι νομικά είναι αδύνατη η λειτουργία του και πιστεύουμε ότι με την εξεύρεση μιας νόμιμης οδού ο κινηματογράφος θα ήταν προτιμότερο να λειτουργεί στον προαύλιο χώρο του 2ου Γυμνασίου, ως χώρος πιο εύκολα ελεγχόμενος και λειτουργικός. Έτσι θα υπήρχε δυνατότητα προβολής σύγχρονων ταινιών για την προσέλκυση περισσότερων δημοτών όλων των ηλικιών και η δημιουργία εσόδων για το Δήμο, με την υποχρέωση την αποκατάσταση του χώρου με το πέρας των προβολών. Εξάλλου, υποθέτουμε ότι δεν θα έχει πολέμιους στο εγχείρημα αυτό, αφού όσοι αντιδρούσαν έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις ευθύνης από το Δήμαρχο και είναι αναμενόμενο ότι δεν θα στραφούν εναντίον του. Δεν θα είμαστε άλλωστε ο πρώτος ούτε ο μοναδικός Δήμος που λειτουργεί δημοτικό κινηματογράφο σε σχολικό χώρο με καλή τη πίστη Διοίκησης και Αντιπολίτευσης.

Αν και όπως έχω ξαναγράψει, η σωστότερη λύση θα ήταν η δημιουργία θερινού κινηματογράφου, με προοπτικές να γίνεται και χειμερινός, στα ελεύθερα δημοτικά οικόπεδα του Δήμου στα Πευκάκια όπου υπάρχει και η άνεση δημιουργίας χώρου στάθμευσης, ώστε να μην ενοχλούνται οι περίοικοι.

Συμφέρον των δημοτών είναι η έκταση του πρ. στρατοπέδου Σπυρούδη να εξυπηρετεί της αθλητικές ανάγκες και να αυξήσει τους χώρους πρασίνου και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πιέσουμε τη Δημοτική Αρχή. Είναι ένα δώρο που μας δόθηκε και οφείλουμε να το προσέχουμε.

 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ πρώην στρατοπέδου Σπυρούδη στο Δήμο

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΠΥΡΟΥΔΗ

 

Σχετικά ενημερωτικά άρθρα:

Στην παρανομία και φέτος ο Δημοτικός Κινηματογράφος; Της Λένας Μαρκή

Ο Δημοτικός Κινηματογράφος κύριο θέμα στο συμβούλιο του ΠΑΟΔΑΠ στις 22 Απριλίου – Εισηγήσεις

Θέμα: Δημοτικός Κινηματογράφος, τα ΝΑΙ, τα ΟΧΙ και η αλήθεια