Παρουσιάστηκε με τεράστια επιτυχία το κινητό πράσινο σημείο από τον Αν/χο κ.Ιωάννη Σιδέρη (video)

5

Παρουσιάστηκε στό 2ο Γυμνάσιο απο τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Καθαριότητος κ.Ιωάννη Σιδέρη ,και  μαζί με τον Αντώνη Μαυρόπουλο τη Δευτέρα 6 Ιουνίου το Κινητό Πράσινο Σημείο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, μία νέα δράση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για την ανακύκλωση. Να μην ξεχνάμε ότι τα απορρίμματα δεν είναι σκουπίδια! Ξεκινάμε τη λειτουργία του και χρειαζόμαστε την ενεργή συμμετοχή όλων για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων έγινε αναφορά στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου μας και στην ανάγκη δημιουργίας βάσης ενεργών πολιτών-ανακυκλωτών. Με δεδομένο ότι στον σχεδιασμό του Δήμου περιλαμβάνεται η δημιουργία και λειτουργία Πράσινου Σημείου, η νέα αυτή δράση θα βοηθήσει στην εξοικείωση των πολιτών με το νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων. Παράλληλα, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα γενικότερα οφέλη της ανακύκλωσης μέσω μίας διαδραστικής διαδικασίας και συζητήθηκε ο τρόπος λειτουργίας, τα συλλεγόμενα υλικά, η χρήση της ανταποδοτικής κάρτας ανακύκλωσης και ο σχεδιασμός για τακτικές επισκέψεις σε κεντρικά σημεία του Δήμου κατά την πλήρη λειτουργία του, δηλαδή από τον μήνα Σεπτέμβριο.

Η πιλοτική λειτουργία ξεκινά στις 15/06/2016 με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: Κάθε Τετάρτη στις οδούς Ελ. Βενιζέλου & Λ. Κατσώνη (08:00-10:00) και Κεντρική Πλατεία (10:30-13:00) και κάθε Πέμπτη στις οδούς Χίου & Κορυτσάς (08:00-10:00) και Πλατεία Αϊ Γιάννη (10:30-13:00).

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο Κινητό Πράσινο Σημείου και παρουσίασε αναλυτικά το σχέδιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την πυροπροστασία του Υμηττού και ακολούθησε συζήτηση.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος σε ρόλο συντονιστή, οι Αντιδήμαρχοι Ελισάβετ Πετσατώδη, Κώστας Χατζηανδρέου και Σπύρος Παπαγεωργίου, η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για την Πολιτική Προστασία Στέλλα Ψύλλα, ο επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Ανδρέας Γκιζιώτης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δημήτρης Κονταξής, Χρύσα Κολώνια, Γιάννης Μυλωνάκης, Γιάννης Λογοθέτης, Σωτήρης Ησαΐας και ο πρώην Δήμαρχος Αντώνης Σιδέρης.

Δικό μας  σχόλιο

Δεν ξεχνάμε ότι τα απορρίμματα δεν είναι σκουπίδια και ότι η ενεργός συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη για την επιτυχία του εγχειρήματος.  ενα τεράστιο πρόβλημα της χώρας που είναι οι παρουσία πληθώρας,χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμάτων στους οποίους καταλήγουν κυρίως Ανακυκλώσιμα υλικά και ογκώδη αντικείμενα τα οποία δεν συλλέγονται με τους κλασικούς τρόπους αποκομιδής. Είναι ενα νέο σχέδιο πολυ  που θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Όπως άλλωστε καταγράφεται και στην αρχική περιβαλλοντική μελέτη για τη διαμόρφωση του δικτύου πράσινων σημείων στην Αγία Παρασκευή , η λειτουργία τους θα συμβάλει στη διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο, μειώνοντας την ευκολία να πετάμε χρήσιμα αντικείμενα και υλικά. Ταυτόχρονα η πολιτική αυτή θα αναπτύξει νέα πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς τα οποία να ευνοούν την ανάκτηση, την ανακύκλωση, τη μείωση των αποβλήτων αλλά και την επαναχρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών.

.            Κινητό πράσινο σημείο Αγίας Παρασκευής