Για αδιαφάνεια κατηγορεί τη Δούρου ο Παύλος Καμάρας και παραιτείται από τις επιτροπές παρακολούθησης έργων

kamaras photo

Προς   :

Tον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου

κ. Θεόδωρο Σχοινά

με την παράκληση να κοινοποιηθεί στους Περιφερειακούς Συμβούλους

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Συνάδελφοι

 

Πριν ένα (1) χρόνο, η παράταξη «ΑΤΤΙΚΗ» με εισήγησή μου, έκανε επερώτηση στο Π.Σ., με συγκεκριμένες ερωτήσεις, που αφορούσαν στη λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης και κυρίως

α. στο έλλειμμα διαφάνειας, που προέκυπτε από την πλημμελή και μη έγκαιρη σύγκλιση των Επιτροπών,

β. τον μη δημοκρατικό σεβασμό της μειοψηφίας και του δικαιώματος της, ελέγχου, των πράξεων της Περιφερειακής Αρχής

και

γ. στον ρόλο των Επιτροπών, ως προς τις αρμοδιότητες τους, τις τυχούσες ευθύνες τους και βέβαια τα αποτελέσματα τους.

Οι απαντήσεις της Περιφερειακής Αρχής, ήταν λίγο ως πολύ αναμενόμενες, σύμφωνα και με τον πάγιο τρόπο λειτουργίας της. Δηλαδή, κατά το κοινώς λεγόμενο «η μπάλα στην εξέδρα»,

α. «έτσι γινόταν μέχρι σήμερα και από την προηγούμενη Διοίκηση»

β. γενικότητες, με αναφορά στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας

και

γ. επίκληση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τα έργα.

Όμως εκτός από αυτές τις γενικόλογες απαντήσεις, αναγνωρίσθηκε ότι «υπάρχει θέμα», στον τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών και το Π.Σ. με εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής, τροποποίησε τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Δυστυχώς, κατά τον ένα χρόνο αυτό λειτουργίας των Επιτροπών, αποδείχθηκε, ότι οι τροποποιήσεις, έγιναν, όχι για να συμβάλλουν στη διαφάνεια και τον έλεγχο από τη μειοψηφία της Περιφερειακής Αρχής και των πράξεων της, αλλά ήταν μια ευκαιρία να τους «βγάλουμε από τα πόδια μας».

Άλλωστε, η αιτιολόγηση των τροποποιήσεων, κατά τη σχετική συζήτηση στο Π.Σ., ότι «αποσαφηνίσθηκε το εύρος των αρμοδιοτήτων των Επιτροπών, ώστε να επισπεύδονται οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων,  όσο και η απορρόφηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού», δεν άφηνε καμία αμφιβολία, ότι οι Επιτροπές, μάλλον σαν εμπόδια παρουσιαζόντουσαν, παρά σαν εργαλείο Διαφάνειας και Λογοδοσίας. Αποσυνδέοντας, τις πληρωμές των λογαριασμών των έργων, από τη λειτουργία των Επιτροπών και μη έχοντας καμία πρόνοια, ουσιαστικής παρέμβασης (π.χ. εισήγηση ρητρών κλπ), στις όποιες παρατηρούμενες παρεκτροπές στην τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης (που σαφώς αφορούσαν στην εκτέλεση των έργων), ο ρόλος των Επιτροπών απαξιώθηκε, ακόμα περισσότερο.

Η σύγκλιση των Επιτροπών εξακολούθησε να εναπόκειται, στις ευαισθησίες  του κάθε Προέδρου και κατά κανόνα, μετά την ανάδειξη του Αναδόχου και την εκτέλεση σημαντικού τμήματος του εκάστοτε έργου.

Κυρίως δε, όταν συνέτρεχαν λόγοι, παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Να σημειώσω, ότι προφανώς η πρόβλεψη στον νέο Κανονισμό Λειτουργίας, για δυνατότητα σύγκλισης της Επιτροπής, ύστερα από αίτημα έστω και ενός (1) μέλους της είναι προφανώς άνευ αντικειμένου. Γιατί η παρακολούθηση 20 και πλέον έργων (από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου) από ένα Περιφερειακό Σύμβουλο που μετέχει στις σχετικές Επιτροπές, σε όλες τις φάσεις εξέλιξης του έργου (Δημοπρασία, ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου, ενέργειες της επίβλεψης κλπ) με δική του πρωτοβουλία (με ότι αυτό συνεπάγεται, αιτήσεις κλπ) μόνο σε αργόσχολους Περιφερειακούς Συμβούλους μπορεί να αφορά.

Έτσι, φτάσαμε στο σημείο να δημοπραττούνται έργα και να αναδεικνύονται Ανάδοχοι, με τις συνήθεις νομότυπες μεν, αλλά μεμπτές διαδικασίες συμπαιγνίας εργολάβων, που στερούν σημαντικούς πόρους της Περιφέρειας για άλλα έργα ή να χρονίζει η εκτέλεση έργων, από σημαντικές ολιγωρίες, υπηρεσιακών παραγόντων, με ότι αυτό συνεπάγεται, σε οικονομικό, κοινωνικά και πολλές φορές περιβαντολλογικό επίπεδο, και οι επιτροπές παρακολούθησης να παρακολουθούν. Όταν βέβαια, και όποτε, κρίνεται από τη Διοίκηση ότι πρέπει να λάβουν γνώση. Το «κερασάκι στην τούρτα», θα έλεγα ότι είναι η λειτουργία του, θεωρητικά, υπεύθυνου κατά το νόμο Οργάνου, για την παρακολούθηση των έργων (έγκριση αποτελεσμάτων, ενστάσεων, Συγκριτικών Πινάκων κλπ) της Οικονομικής Επιτροπής, που συνεχίζει τον «μοναχικό της» δρόμο, χωρίς μαγνητοφωνημένα πρακτικά των Συνεδριάσεων (!) και χωρίς την στοιχειώδη ευαισθητοποίηση του Προέδρου της, να παραπέμψει κατά την τριετή σχεδόν λειτουργία της, έστω και ΕΝΑ θέμα για απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω «σπουδαιότητας» όπως προβλέπει ο Νόμος.

Μετά τα παραπάνω, αφού καταγγείλω την Περιφερειακή Αρχή, για τον ΑΔΙΑΦΑΝΗ τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα Όργανα για τα οποία είναι υπεύθυνη και επειδή θεωρώ την λειτουργία των Επιτροπών Παρακολούθησης τελείως διακοσμητική, που απλά νομιμοποιεί Προγραμματικές συμβάσεις, τις οποίες αδυνατεί να παρακολουθήσει παρακαλώ τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου όπως αντικατασταθώ από όλες τις Επιτροπές Παρακολούθησης στις όποιες έχω ορισθεί ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος

 Παύλος Καμάρας