Υπεγράφη από το ΣτΕ το ΦΕΚ για το Στρατόπεδο Σπυρούδη

20375858_10156839808778018_234925790420975848_n

Υπογράφηκε στις 20/7/2017 από τον Υπουργό Ενέργειας-Περιβάλλοντος Γ. Σταθάκη, με θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο της Επικρατείας-ΣΤΕ, η απόφαση έγκρισης  τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίας Παρασκευής και ο καθορισμός όρων δόμησης για το Πολιτιστικό & Αθλητικό Πάρκο Στ. Κώτσης. Η απόφαση  βρίσκεται πλέον στο Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Έργου του Υπουργείου, θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ακολουθήσει η δημοσίευση σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης-ΦΕΚ.  Η Υπουργική απόφαση κάνει δεκτή την πρόταση του Δήμου, όπως είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2006 και συμπληρώθηκε το 2013 μετά την εκδίκαση των ενστάσεων με την ενίσχυση της αναψυχής εκτός από τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες και έλαβε θετικές γνωμοδοτήσεις στις 30/6/2016  από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και ΑμφισβητήσεωνΣΥ.ΠΟ.Θ.Α, της Π.Ε.  Βορείου Τομέα Αθηνών, και στις 16/6/17 από το Ε΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας-ΣΤΕ. Να σημειωθεί ότι η γνωμοδότηση του ΣΤΕ  διασφαλίζει το απρόσβλητο της Υπουργικής Απόφασης.

Η τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της πόλης μας για τον καθορισμό των όρων δόμησης στο Πάρκο «Στ. Κώτσης» είναι καθοριστικής σημασίας θετική εξέλιξη για τον Δήμο μας. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής μετά την έκδοση του ΦΕΚ θα είναι σε θέση να εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες και να υλοποιήσει έργο αξιοποίησης, περιβαλλοντικής αναβάθμισης και προστασίας του πρώην στρατοπέδου με πλήρη ένταξή του στην πολιτιστική και αθλητική ζωή της πόλης και των κατοίκων της.

Σε αυτή την προσπάθεια συνέδραμαν η  πρ. Αντιδημάρχος Τεχνικών  Υπηρεσιών κ.Ελισάβετ  Πετσατώδη, την Προϊσταμένη του Τμήματος Αστικού Σχεδιασμού Αλ. Παλαμάρη, την Προϊσταμένης Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού Ευαγγ. Μικράκη και της  Τοπογράφου Μηχανικού Γ. Τζομάκα της Περιφέρειας Αττικής

—-
Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter