Ο «ΣΕΔΑΠ» θέτει σοβαρό ζήτημα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου όσο αναφορά το θέμα του Ο.Ε.Υ

 

Ηµ. 9/3/2018

Προς: Δήµαρχο
Πρόεδρο & Δ.Σ
Mέλη ΣΕΔΑΠ.

ΘΕΜΑ: «Πρόταση οµάδας εργασίας του ΣΕΔΑΠ σχετικά µε την 4/2018απόφαση εκτελεστικής επιτροπής».
Την Τρίτη 27/2/18 ο ΣΕΔΑΠ πραγµατοποίησε έκτακτη Γενική Συνέλευση όπου πάρθηκε η απόφαση δηµιουργίας οµάδας εργασίας για την επεξεργασία της 4/2018 απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής.
Την ίδια µέρα έγινε δεκτό από το Δηµοτικό Συµβούλιο η απόσυρση του 4ου
θέµατος που αφορούσε την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Κατόπιν των ανωτέρω και δίνοντας την δυνατότητα ο ΣΕΔΑΠ σε όλα του τα µέλη να καταθέσουν την άποψή τους, διαµορφώθηκε το συνηµµένο κείµενο µε τους απαραίτητουςσχολιασµούς προς ενηµέρωσή σας.
Επισηµαίνουµε τα κάτωθι προκειµένου για την σωστή και εύρυθµη λειτουργίατου Δήµου µας.
‘Εχοντας υπόψη, ότι:
1. Η τροποποίηση δηµιουργεί νέες Διευθύνσεις, τµήµατα κ.λ.π., όπου η τοποθέτηση προσωπικού και ο ορισµός Διευθυντών & Προϊσταµένων δηµιουργεί πρόσθετη δαπάνη για την οποία πρέπει να υπάρχει βεβαίωση για την δέσµευση της στα λογιστικά βιβλία του Δήµου από τον προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 12 Π 80/2016.
2. Η εκ του νόµου υποχρέωση όπως προκύπτει αυτή σύµφωνα µε τον ν.4369/16 ΦΕΚ Α 33-27.2.16
3. Οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις δεν ανταποκρίνονται στην
πραγµατικότητα καθώς δεν έχει γίνει η επικαιροποίηση αυτών από το2013. Είναι προτεραιότητα:
α. Να γίνει επικαιροποίηση –κατανοµή των οργανικών θέσεων
σε σχέση µε το υπάρχον προσωπικό
β. Να γίνει πρόβλεψη νέων θέσεων και ειδικοτήτων για την
σωστή λειτουργία των υπηρεσιών.
4. Τον χρόνο, όπου ήταν εξαιρετικά πιεστικός ώστε να µπορέσει να υλοποιηθεί ένα εφ όλης της ύλης οργανόγραµµα, που να µπορεί να ανταποκρίνεται σε µία µορφή ιδεατή για τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και της πολυποικιλότητας των ιδιαίτερων – ιδιόµορφων υποχρεώσεων-αναγκών της κάθε υπηρεσίας του Δήµου, ώστε το αποτέλεσµα να ανταποκρίνεται στο «πρότυπο» εγχειρίδιο λειτουργίας
του.
Εν κατακλείδι στόχος µας είναι να εµποδίσουµε την συρρίκνωση και διάλυση του δηµόσιου τοµέα και των ΟΤΑ, ώστε αποτέλεσµα αυτού να είναι η δηµιουργία ενός µικρού ευέλικτου & επιτελικού κράτους µε λίγους εργαζόµενους που θα κάνει αναθέσεις σε ιδιώτες,εξυπηρετώντας τα µεγάλα επιχειρηµατικά & εργολαβικά συµφέροντα,αδιαφορώντας για την ικανοποίηση των διευρυµένων λαϊκών αναγκών,
παρά µόνο να ενισχύει την επιχειρηµατική λειτουργία στο Δηµόσιο.

 

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφiες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr
Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  , ή στο Twitter