Το μπερδεμένο κουβάρι της λαϊκής αγοράς της περιοχής Τσακού

Στις 20 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύαμε την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το πρόγραμμα των λαϊκών αγορών που πραγματοποιούνται στο Δήμο μας.

Συγκεκριμένα για την λαϊκή αγορά του Τσακού αποφασίστηκε η ανά 4μηνο λειτουργία της στις οδούς Μακεδονίας (1/1 -30/4), Αιγαίου Πελάγους (1/5-31/8) και Επτανήσου (1/9-31/12). Επομένως από τον επόμενο μήνα η λαϊκή επιστρέφει στην οδό Αιγαίου Πελάγους μετά την πάροδο αρκετών ετών.

Που είναι το μπέρδεμα λοιπόν…

Συζητώντας σήμερα με ορισμένους από τους επαγγελματίες μας ανέφεραν ότι πράγματι θα μεταφερθούν το Μάιο στην Αιγαίου Πελάγους, αλλά για ένα 6μηνο και όχι 4μηνο!!! Και μάλιστα επέμεναν ότι θα πάψει να ισχύει η οδός Μακεδονίας στο πρόγραμμά τους. Επίσης επέμεναν ορίζοντας ως αρχική ημερομηνία την 5η Μαΐου που όμως είναι Σάββατο. Μας φάνηκαν πολύ σίγουροι και μας δημιούργησαν απορίες.

Έτσι ζητάμε από την δημοτική Αρχή να προβεί σε ενημέρωση των πολιτών της περιοχής, αλλά και των υπολοίπων τομέων του Δήμου για τον οριστικό και εν ισχύ τόπο και χρόνο λειτουργίας της εν λόγω λαϊκής αγοράς.