Η Επιτροπή Ειρήνης Αγίας Παρασκευής Μια εικόνα ,τρία ερωτήματα