Ο Συνεταιρισμός Καταναλωτών “ΠΑΝΔΩΡΑ” 3/6 στήν πλατεία Μερκούρη