ΠΟΕ-ΟΤΑ: Αποχή των δημοτικών υπαλλήλων από την αξιολόγηση

Τη συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση, καθώς και κλιμάκωση του συλλογικού αγώνα, μεγαλύτερη συσπείρωση και καθολική συμμετοχή, με παράλληλο αίτημα την κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη του άρθρου 36 του Ν.4489/2017, καλεί τους δημοτικούς υπαλλήλους η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

 

Η ανακοίνωση

Νέο τέχνασμα επινόησε η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. και η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη στην προσπάθειά τους να σπάσουν την μαζική συμμετοχή στην ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ των Δημοσίων και Δημοτικών Υπαλλήλων από κάθε διαδικασία και ενέργεια της δήθεν αξιολόγησης του Ν.4369/2016. Μετά την αντιδημοκρατική, εκβιαστική και απεργοσπαστική «ντροπολογία Γεροβασίλη», του άρθρου 36 του Ν.4489/2017, εφηύραν νέο τρόπο εφαρμογής της, την «Ηλεκτρονική Αξιολόγηση», την οποία προσπαθούν να επιβάλουν στο νέο κύκλο αξιολόγησης.

Ουσιαστικά, καμία απολύτως αλλαγή δεν έχει γίνει στα άρθρα του Μέρους Β΄ «Σύστημα Αξιολόγησης», του Ν. 4369/2016. Παραμένουν οι ίδιες διατάξεις της προσχηματικής αξιολόγησης που συντάχθηκαν κατόπιν εντολής των δανειστών, καθώς αποτελούν προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων της πορείας εφαρμογής των μνημονιακών απαιτήσεων από τους «Θεσμούς».

Ένα σύστημα Αξιολόγησης ξεκάθαρα αντίθετο από τις προτάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που τίθενται υπέρ μιας ουσιαστικής και πραγματικής αξιολόγησης του έργου τόσο των Δημοσίων και Δημοτικών Υπηρεσιών όσο και των Δημοσίων και Δημοτικών Υπαλλήλων με αντικειμενικά κριτήρια και όχι με «συνεντεύξεις», η οποία δεν θα είναι τιμωρητική, θα αποσυνδέεται πλήρως από την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή του κάθε εργαζόμενου και θα στοχεύει στην καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Εμμένουν σε ένα σύστημα αξιολόγησης όπου η κρίση και επιλογή Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων στους Ο.Τ.Α. και το Δημόσιο να γίνεται με κυρίαρχο «κριτήριο» την «συνέντευξη», που θα δίνει υπεραυξημένη μοριοδότηση χιλίων (1.000) συνολικά μορίων και όχι με πρωταρχικό και κυρίαρχο κριτήριο τα τυπικά και εκπαιδευτικά προσόντα, ή τα προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης, ή την μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης. Τελικός στόχος της κυβέρνησης είναι ο έλεγχος της διοικητικής ιεραρχίας και η δημιουργία αρεστών, πιστών και υπάκουων εργαζομένων που θα εκτελούν τις εντολές κατά το γράμμα των δανειστών.

Δεν αποδεχόμαστε ένα σύστημα αξιολόγησης που θα οδηγεί στην τιμωρία ή απόλυση του υπαλλήλου, θα οδηγεί στη συρρίκνωση των Υπηρεσιών και στη δημιουργία ενός μικρού ευέλικτου και επιτελικού κράτους με λίγους εργαζόμενους που θα κάνει αναθέσεις σε ιδιώτες, εξυπηρετώντας τα επιχειρηματικά και εργολαβικά συμφέροντα, σύμφωνα με την νεοφιλελεύθερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δ.Ν.Τ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., καλεί, ακόμη μια φορά, την συγκυβέρνηση και την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα  Γεροβασίλη, να καταργήσουν άμεσα την κατάπτυστη ντροπολογία-εκβιασμό των εργαζομένων του άρθρου 36 του Ν. 4489/2017. Σε αυτή την κατεύθυνση η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ως τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο θα πρέπει να οργανώσει μαζικές κινηματικές παρεμβάσεις.

Καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συνεχίσουν την Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση και να ματαιώσουν και αυτό το νέο «τέχνασμα» της συγκυβέρνησης. Όσο η εκβιαστική τροπολογία Γεροβασίλη είναι «ζωντανή» κανένας διάλογος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.  Η Απεργία-Αποχή προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1264/1982, συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης και έχει αποσταλεί σχετικό εξώδικο από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Όπως το προηγούμενο χρονικό διάστημα έτσι και τώρα, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ενωμένοι και αποφασισμένοι θα συνεχίσουν με την ίδια δυναμική στάση και θα καταργήσουν στη πράξη την εφαρμογή της προσχηματικής αξιολόγησης που θέλουν να μας επιβάλλουν δανειστές και συγκυβέρνηση.

Καλεί τα Πρωτοβάθμια Σωματεία, τους Συλλόγους-Μέλη της, να πραγματοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις, Συσκέψεις και Συγκεντρώσεις στους χώρους εργασίας, με σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων για τα νέα δεδομένα στο θέμα της αξιολόγησης, αλλά και την συνέχιση της Απεργίας-Αποχής με ακόμη πιο δυναμική και μαζική συμμετοχή μέσα από συλλογικές αποφάσεις.

Οι εργαζόμενοι στη Τοπική Αυτοδιοίκηση γνωρίζουν πολύ καλά τον τρόπο με το οποίο θα απαντήσουν στους εκβιασμούς, στις αυταρχικές πολιτικές και στα ύπουλα «τεχνάσματα» για την εφαρμογή των μνημονιακών απαιτήσεων. Αυτός είναι με κλιμάκωση του συλλογικού αγώνα, μεγαλύτερη συσπείρωση και καθολική συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή με παράλληλο αίτημα την κατάργηση της εκβιαστικής τροπολογίας Γεροβασίλη του άρθρου 36 του Ν.4489/2017.