Το aparaskevi-images.gr ρωτά τον Δήμαρχο για τον “Ιόλα” και το Δημαρχείο

Οι ακόλουθες ερωτήσεις έχουν σταλεί από τη Συντακτική Ομάδα του aparaskevi-images.gr  εγκαίρως για ενημέρωση στο e-mail στο γραφείο Δημάρχου, στο προσωπικό e-mail του κ. Δημάρχου, καθώς και στο γραφείο Τύπου του Δήμου, έτσι ώστε να καταστεί κοινωνός της ενημέρωσης ζητημάτων που αφορούν στην πόλη μας και στους συμπολίτες μας.

*************

                                                Αγία Παρασκευή 12-07-2018
www.aparaskevi-images.gr

E-mail: info@aparaskevi-images.gr

 

ΘΕΜΑ: «Ερωτήσεις για τη συνέντευξη Τύπου του Δημάρχου κ. Σταθόπουλου Ιωάννη»

 

Αξιότιμε κε Δήμαρχε

Το τοπικό ενημερωτικό site «aparaskeviimages.gr» είθισται να παραβρίσκεται σε όλες τις συνεντεύξεις Τύπου που αφορούν τα δημοτικά δρώμενα, όμως λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν θα μπορέσουμε να παραβρεθούμε σήμερα, Πέμπτη 12 Ιουλίου, στο Δημαρχείο. Αποστέλλουμε όμως τις ερωτήσεις που σκοπεύαμε να σας υποβάλουμε, με την προσδοκία να αναγνωσθούν και να απαντηθούν.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ «ΙΟΛΑ»

Η περιοχή είναι αμιγώς οικιστική, α) σε επίπεδο προμελέτης ο Δήμος έχει λάβει υπόψιν του τη νέα αυτή χρήση που δημιουργείται (πολιτιστικό κέντρο με διενέργεια συχνών εκδηλώσεων) και β) έχουν προβλεφθεί θέσεις στάθμευσης, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό,  και αν ναι πόσες και που χωροθετούνται;

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

α) Στη διακήρυξη που έχει αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα της Περιφέρειας αναγράφεται στο άρθρο 15, παρ. 3, ότι  «15.3    Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 30/5/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.», από την εμπειρία που έχουμε από τους δημόσιους διαγωνισμούς στην Ελλάδα η ημερομηνία που υπογράφεται η Σύμβαση είναι πάντα μεταγενέστερη αυτής που ορίζεται για τη λήξη της εγγυητικής. Μήπως το χρονικό σημείο που εσείς αναφέρετε για την έναρξη των εργασιών, δηλαδή «οι πρώτοι μήνες του 2019» είναι υπερβολικά αισιόδοξο;

β) Έχετε προβλέψει που θα μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες του Δήμου που τώρα εδρεύουν στο χωροθετημένο για το Δημαρχείο οικόπεδο, ώστε να είναι ελεύθερο όταν ξεκινήσουν οι εργασίες;

 

180606_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ