Συνεδριάζει το Δ.Σ στις 18/7 και ώρα 16.00μμ

 1. Λήψη απόφασης για την επιλογή χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής κατ’ το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 2. Eκ νέου λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 340/2017 Απόφασης Δ.Σ., ως προς τη χωροθέτηση, που αφορά την Λαϊκή αγορά Κοντοπεύκου επί της οδού Δημοσθένους (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 3. Έγκριση: α) Προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης και β) Μελέτης Σκοπιμότητας για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 4. Αξιοποίηση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται επί της οδού Ερμού 76 στην περιοχή Μοναστηράκι του Δήμου Αθηναίων (Γιαβάσειο) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 5. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
 6. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της Πολιούχου Αγίας Παρασκευής 25-26/07/2018 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διενέργεια του έργου «Κατασκευή Ανελκυστήρα στο 5ο -11ο Δημοτικό Σχολείο (Χέλμειο) με την διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης. (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης για την αναδρομική έκθεση έργων του ζωγράφου Δημοσθένη Σκουλάκη. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τους όρους συμμετοχής του Δήμου Αγίας Παρασκευής   στο   Μουσικό   Φεστιβάλ   που   συνδιοργανώνει   ο Δήμος Αγίας Παρασκευής με την Ε.Ρ.Τ. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση της Κεντρικής Πλατείας για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη αναγκών νηπιακών σχολικών μονάδων. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την εταιρεία «RECYCOM» για την ανακύκλωση ενδυμάτων. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
 14. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (αποφ. 127/2018 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
 15. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 25/2018 Απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης για την έγκριση σημειακών διαπλατύνσεων πεζοδρομίων επί της οδού Κονδυλάκη και επί της οδού Δημητρακοπούλου, πλησίον σταθμού μετρό “Νομισματοκοπείο». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 16. Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36/2018 απόφασης επιτροπής ποιότητας ζωής περί έγκρισης της χωροθέτησης τριάντα (30) γωνιών ανακύκλωσης (γ.α.) στον Δήμο Αγίας Παρασκευής”.(εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
 17. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 211/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί σημείων χωροθέτησης οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμιζομένης συμπίεσης απορριμμάτων» εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
 18. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάσης – στάθμευσης για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες (ΑΜΕΑ), στο 5ο και 11ο Δημοτικό (Χέλμειο) Σχολείο Αγίας Παρασκευής, επί της οδού Ψαρών αρ. 14 και τη δημιουργία ραμπών ΑΜΕΑ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 19. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου «Χοροταξιδευτές» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους από την 9μελη επιτροπή βάση της απόφασης 237/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου για την αγορά του κτήματος Ιόλα. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
 21. Εκ νέου λήψη απόφασης για επιχορήγηση του «Συλλόγου Ζωόφιλων Δήμου Αγίας Παρασκευής» και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 274/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 22. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 23. Έγκριση συμμετοχής αντιπροσωπείας από το Δήμο σε εκδηλώσεις του Δήμου Γεροσκήπου. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
 24. Έγκριση Διενέργειας Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2018». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
 25. Ακύρωση της υπ’ αριθ 109 /2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι Σταθόπουλος).
 26. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων Έτους 2016» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 27. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού (2ος Α.Π.Ε.-τακτ.) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 2017» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 28. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣEIΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017-2019», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 29. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣEIΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017-2019», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 30. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ» και το υπ΄ αριθμό 572/01-06-2018 ποσού 372,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
 31. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ» και το υπ΄ αριθμό 573/01-06-2018 ποσού 372,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
 32. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «INFOSUPPORT A.E.» και το υπ΄ αριθμό 490/29-05-2018 ποσού 7.849,20€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 33. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «INFOSUPPORT A.E.» και το υπ΄ αριθμό 491/29-05-2018 ποσού 7.229,20€ παραστατικό του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
 34. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «CONGRESS SUPPORT ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» όπως αναφέρονται στα αριθμ. 5091, 5092, 5093/25.04.18 (Τ.Π.Υ.) ποσού 2623,49€, 472,62€ & 677,02 αντίστοιχα (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Κοντοπούλου).
 35. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών/ υπηρεσιών από τον ανάδοχο «ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και το υπ΄ αριθμό 547/28-05-2018 ποσού 1.891,00€ παραστατικό του (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 36. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάσης – στάθμευσης για την εξυπηρέτηση ατόμου με αναπηρία, επί της οδού Ηπείρου αρ. 16. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 37. Κοπή ή μη κοπή Δένδρων επί της οδού Κανάρη 63 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 38. Κοπή ή μη κοπή Δένδρων επί της οδού Καραϊσκάκη 10 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 39. Κοπή ή μη κοπή Δένδρων επί της οδού Μαραθώνος 29 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 40. Κοπή ή μη κοπή Δένδρων επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού 18 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 41. Κοπή ή μη κοπή Δένδρων επί της οδού Υακίνθου 1 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 42. Κοπή ή μη κοπή Δένδρου επί της οδού Αταλάντης 14 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
 43. Κοπή ή μη κοπή Δένδρων επί της οδού Αμαρυλλίδος 27 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).