Αναβολή της σημερινής 25ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα, 26 Ιουλίου 2018, Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ακόλουθη ανακοίνωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, Θ. Σχινά:

“Λόγω των αιτημάτων που υποβλήθηκαν από τρεις (3) παρατάξεις της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης (με υπ’ αριθμ. πρωτ. 147052/25-7-2018, 147258/25-7-2018 & 147575/25-7-2018 Τμήματος Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής) και ανεξάρτητων Περιφερειακών Συμβούλων (με υπ’ αριθμ. πρωτ. 147294/25-7-2018 & 147637/25-7-2018 Τμήματος Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής) αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα Πέμπτη 26-7-2018, 25η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 144810/20-7-2018 πρόσκληση και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 146172/24-7-2018 συμπλήρωσή της με το θέμα ημερήσιας διάταξης : «Ενημέρωση – Συζήτηση για τις πυρκαγιές στην Αττική»”.